Til innholdet

Meny

Industri Frakt

1 av 5 i Sørøst-Norge planlegger å bytte jobb

I Sørøst-Norge ønsker de fleste å være i samme jobb om tre år. Derimot planlegger 1 av 5 å bytte jobb, og like mange er usikre på sitt framtidige arbeidsforhold.

Denne artikkelen er en del av Konjunktur Sørøst sin forventningsundersøkelse blant innbyggere i Sørøst-Norge, gjennomført i samarbeid med Kantar. Er du interessert i å lese mer om hva andre i regionen tenker om det kommende året? Trykk her for å lese en oversikt forventninger i regionen, eller få en oversikt over folks boligpreferanser her.

Årets Forventningsundersøkelse gjennomført i samarbeid med Kantar viser at 1 av 5 ansatte i regionen er på utkikk etter en ny arbeidsplass i løpet av de neste 3 årene. Like mange er usikre på egen jobbsituasjon, og vet ikke hvor de kommer til å jobbe i framtiden. Fortsatt planlegger over halvparten å være i samme jobb i tiden framover.

Mest bevegelse finner vi i Holmestrand, hvor 37 % regner med å bytte arbeidsplass innen 3 år.

Slik svarer folk i regionen når vi spør om de tror at de kommer til å ha samme jobb om 3 år:

Graf over ansatte som forventer å bytte jobb
Jobbsikkerheten blant undersøkelsens deltakere er høy. Kun 2 % frykter arbeidsledighet
 

Sørøst-Norge er ikke helt unike. På landsbasis ble det i vår rapportert at 1 av 4 nordmenn var på jobbjakt før sommeren. Det har i år også vært en sterk nedgang i arbeidsledigheten.

Derimot er det stor mangel på ansatte i Vestfold og Telemark, og fylket opplever økt arbeidsledighet. Spesielt er det en kompetansemangel innenfor industri, varehandel, og bygg- og anlegg.

 

Mange i Sørøst-Norge er usikre på sin jobbfremtid. Nesten 1 av 5 vet ikke om de kommer til å ha samme jobb om 3 år

Tomatbonde Høsting 3

De fleste opplever en meningsfylt arbeidshverdag

 

Når mange ansatte i Sørøst-Norge planlegger å bytte arbeidsplass kan det være viktig å ta deres opplevelser av arbeidet i betraktning.

De fleste opplever eget arbeid som meningsfullt, men andel positive svar synker når de blir spurt om forhold knyttet til selve arbeidsplassen. Selv om svarene hovedsakelig er positive viser det at ansatte opplever en forskjell mellom selve arbeidet og arbeidsforholdene.

Fleksibilitet i arbeidshverdagen skårer lavest i undersøkelsen. 68 % opplever at de har god anledning til å planlegge egen arbeidsdag. Svarene kan variere avhengig av yrke, men fleksibilitet er fortsatt et forbedringspotensial for mange arbeidsplasser i regionen.

 

Slik svarer folk om ulike temaer rundt egen arbeidshverdag:

Graf over folks opplevelse av egen arbeidshverdag
Folk flest har positive opplevelser knyttet til egen arbeidsplass

Det er stor variasjon mellom opplevelse av arbeid de ulike byene. I Drammen svarer 97 % at de føler at jobben de gjør er meningsfull, i Horten svarer kun 67 % det samme.

Ledere skaper også ulikheter i svarene. Mens 94 % i Porsgrunn føler støtte fra lederen, er det kun 65 % i Skien som opplever det samme.

Holmestrand er byen hvor høyest prosentandel planlegger å bytte jobb. Derimot er opplevelsen av egen jobb over snittet positiv, sammenlignet med resten av regionen. Planer om å bli i nåværende jobb, eller søke etter en ny, kan tenkes å bli påvirket av flere forhold enn tilfredshet med jobben.  Holmestrand har blant annet en høy andel jobbpendlere.

 

De fleste opplever jobben som meningsfull, men er ikke like fornøyde med fleksibilitet, ledere eller balanse mellom fritid og jobb

Varehandel Sitron

1 av 3 jobber mer enn normalt – og er fortsatt bekymret for økte priser

 

Gjennom tariffavtaler er det ofte 37,5 timer i uken som er ansett som en normal arbeidsuke, og arbeidstilsynet setter en grense på 40 timer. Likevel er det 1 av 3 arbeidstakere i regionen som jobber tett opp mot, eller over, denne grensen.

Graf over arbeidstiden til ansatte
76 % av arbeidere i Sørøst-Norge jobber en vanlig arbeidsuke på 37,5 timer, eller mer

1 av 4 jobber på den andre siden mindre enn en normal arbeidsuke. Derimot er det langt flere som sier de er bekymret for egen økonomi framover. Når mange jobber mer enn normalt, og få frykter arbeidsløshet, kan det antas at den høye prisstigningen heller enn arbeidssituasjonen er årsaken til at mange er bekymret for økte utgifter.

De fleste i regionen er i fast arbeid, men mange opplever allikevel usikkerhet knyttet til faste kostnader

Frisør Klipp 2

Deltidsansatte opplever dårligere forhold

 

De som jobber deltid rapporterer de største økonomiske bekymringene, men også mest misnøye med egen arbeidsplass. Deltidsansatte sier de opplever uryddige vilkår og får mindre støtte av ledere på jobb. I tillegg får de færre muligheter til å planlegge egen arbeidsdag, sammenlignet med heltidsansatte.

Arbeidssituasjonen påvirker også forventninger rundt bolig og boforhold. De som jobber heltid sier oftere at de ønsker å pusse opp egen bolig, flytte til et annet sted i Norge, og er interessert i de dyreste boligene. Du kan lese mer om hva folk i Sørøst-Norge forventer om bolig her.