Til innholdet

Meny

Bamble

Bedrifters forventninger
28

Folketall 14 186

0,0 %

Arbeidsledighet 2,0 %

0,3 % poeng

Kortbruk 150,4 mill

0,0 %

Kvadratmeterpris Data mangler fra SSB

Gjenvunnet 63,5 %

6,5 % poeng

Folketall 14 186

0,0 %
 

Arbeidsledighet 2,0 %

0,3 % poeng

Kortbruk 150,4 mill

0,0 %

Kvadratmeterpris Data mangler fra SSB

Gjenvunnet 63,5 %

6,5 % poeng

Bevegelse i Bamble