Til innholdet

Meny

Siste nytt | Artikler

Alle Arbeid Bolig Samfunn Miljø Varehandel
Alle Skiensregionen Porsgrunn Kongsbergregionen Drammen Larvik Horten Holmestrand Midt-Telemark Notodden Sandefjord Tønsberg Modumsregionen Øvre Eiker Bamble Færder Nome
Kongsberg

Godt balansert boligmarked på Kongsberg

Boligprisstatistikken for første kvartal viser at boligmarkedet på Kongsberg har stabilisert seg etter en turbulent slutt på fjoråret. Nå ser vi igjen en positiv prisutvikling her hos oss.
Adobestock 246212029

Dempet optimisme hos næringslivet i Drammen

SpareBank 1 Sørøst-Norge har tatt tempen på næringslivet i vår region, der vi har spurt nesten 1000 bedrifter og 2000 husstander i hele Sørøst-Norge hva de tror om den økonomiske utviklingen. Her kommer det frem at bedriftene i Drammen og Lier er litt mindre optimistiske med tanke på fremtiden, sammenlignet med nabokommunene.
Tbg Torv2

Tønsberg: Optimisme i næringslivet, økonomisk pessimisme blant folk

SpareBank 1 Sørøst-Norge har tatt tempen på næringslivet i vår region, der vi har spurt nesten 1000 bedrifter og 2000 husstander i hele Sørøst-Norge hva de tror om den økonomiske utviklingen. I Tønsberg er vi fortsatt bekymret med tanke på egen økonomi. Blant bedriftene er det imidlertid en mer optimistisk stemning å spore.
Pappa Baby Porsgrunn Liggende

Flere i Skien opplever å ha det trangt økonomisk

SpareBank 1 Sørøst-Norge har tatt tempen på næringslivet i vår region, der vi har spurt nesten 1000 bedrifter og 2000 husstander i hele Sørøst-Norge hva de tror om den økonomiske utviklingen. I undersøkelsen om folks forventninger til privatøkonomien sin, kommer det frem at folk i Skien er mye mer bekymret for økonomien sin enn folk i Porsgrunn.
Nærområdet Kilen Brygge

Sandefjord: Optimisme i byens næringsliv, til tross for tøffe tider for mange

SpareBank 1 Sørøst-Norge har tatt tempen på næringslivet i vår region, der vi har spurt nesten 1000 bedrifter og 2000 husstander i hele Sørøst-Norge hva de tror om den økonomiske utviklingen. Her kommer det frem at bedriftene i Sandefjord er optimistiske med tanke på fremtiden, men at en av tre bedrifter i kommunen opplever anstrengt økonomi.
Kontormiljø (2)

Bedrifters forventninger vår 2024: Gryende optimisme etter tøffe tider

Bedriftene i Sørøst-Norge har nå positive forventninger til fremtiden, men grad av optimisme varierer over fylkesgrensene. Der bedriftene i Vestfold er mest positive, er næringslivet i Telemark mer nøytrale.
Samboere På Sofa

Folks forventninger vår 2024: Pessimisme i hele regionen

Vårens forventningsundersøkelse viser hvordan folk ser på det kommende året. Selv om hovedbildet er negativt, er det mindre pessimisme nå – og litt bedre forventninger på alle områder.
Kontormiljø

Konjunkturtendensene er på vei opp

Med mange år med turbulent aktivitet i norsk økonomi er konjunkturtendensene endelig på vei oppover. Også i Sørøst-Norge merker vi svingningene i konjunkturen, her er folk og bedrifter mer positive til fremtiden enn før. Dette er Konjunkturtendensene 2024–2027 oppsummert.
For Drømmen Og For Nå

Velfungerende boligmarked i Tønsberg og Færder

Boligprisstatistikken for første kvartal viser at boligmarkedet i Færder og Tønsberg har stabilisert seg etter en turbulent slutt på fjoråret. Nå ser vi igjen en positiv prisutvikling.
Design Uten Navn (4) (1)

Boligmarkedet i Grenland tar seg opp

Boligprisstatistikken for første kvartal viser at boligmarkedet i Grenland har stabilisert seg etter en turbulent slutt på fjoråret. Nå ser vi igjen en positiv prisutvikling.
Togstasjon

Tre kommuner i Sørøst-Norge merker stor innpendling

Hver morgen reiser mange arbeidstakere i regionen over kommunegrensene for å jobbe. Grafer fra Konjunktur Sørøst viser at det er spesielt tre kommuner i Sørøst-Norge som trekker til seg arbeidskraft fra resten av regionen.
BM (1)

Lønnsomhet er ikke alltid lønnsomt

Ingen andre steder i Norge har like høy andel lønnsomme bedrifter som Sørøst-Norge, og Telemark har landets mest lønnsomme næringsliv. Men høy lønnsomhet er ikke alltid bare positivt. Her viser vi sammenhengene mellom næringslivets lønnsomhet og vekst i landets fylker.
Venner På Fest

Økende andel leier bolig i Sørøst-Norge

Mange unge sitter på en boligdrøm, mens andre ønsker fleksibiliteten av å være leietaker. Statistikken viser at de fleste husholdninger i regionen bor i boliger de eier selv, men at en stadig større andel blir leietakere. Det er store forskjeller på tvers av kommunegrensene, og trenden kan tyde på at forskjellene vil fortsette å øke.
Sandefjord

Stadig flere leier bolig i Sandefjord

Selv om de aller fleste i Vestfold eier egen bolig, har antall personer som leier økt jevn og trutt de siste årene. Endringer merkes spesielt i Sandefjord. Fortsetter trenden slik fremover, vil snart hver fjerde husholdning i byen være leietakere.
Last Ned

Mange leietakere er positivt for Midt-Telemark

At bygdekommunen Midt-Telemark er området i Sørøst-Norge med størst andel leietakere kan være overraskende – her bor hver tredje husholdning i leiebolig. Det at en ung befolkning er forklaringen er kanskje det som overrasker mest. Nå kan kommunen håpe på at flere av de unge leietakerne blir igjen i kommunen som boligeiere.
Holmestrand Sentrum Med Flott Båthavn Og Gjestebrygge 2

Holmestrand på topp i befolkningsvekst

Ikke bare øker befolkningen i Holmestrand raskere enn i nabobyene, det er også flere som eier sin egen bolig her.
Industri Kontorstol Med Jakke

Bedrifters forventninger til antall årsverk: store forskjeller mellom forventninger og resultater i 2023

Hvor godt klarer bedriftene å predikere egen suksess? I forventningsundersøkelsen har bedrifter i Sørøst-Norge gjennom flere år sagt sin mening om forventninger til egen framtid. Nå kan vi vise hvor godt resultatene stemmer overens med fasiten.
Ann Kristin Hjalland (1)

Jenter og damer – vi må snakke mer om økonomien vår!

I 2024 eksisterer fortsatt et økonomisk gap mellom kjønnene. Kanskje 8. mars er en mulighet for mange kvinner i alle aldere til å ta viktige valg om kontroll over egen sparing, lån og investeringer?
Befaring På Nybygg

Bedrifters lønnsomhet og omsetning: store forskjeller mellom forventninger og resultater

Hvor godt klarer bedriftene å forutsi egen suksess? I forventningsundersøkelsen har bedrifter i Sørøst-Norge gjennom flere år sagt sin mening om forventninger til egen framtid. Nå kan vi vise hvor godt forventningene stemmer med fasiten.
Web 2020 2021

Bedrifter i Skien mer optimistiske enn i Porsgrunn

I fjor var det næringslivet i Porsgrunn som var mest optimistiske, nå er det bedriftene i Skien som ser mest lyst på fremtiden.
Systue

Drammenserne har de laveste utslippene i Sørøst-Norge

Konjunktur Sørøst har lansert nye grafer på miljødata for Sørøst-Norges kommuner. Du kan nå sammenligne utslipp i din kommune med resten av regionen, og se hvor de største utslippene er.
20240126 123212

Tønsberg: Vi ser litt lysere på økonomien vår nå

Selv om det fortsatt råder sterk pessimisme i forhold til fremtidstroen til økonomien, ser det ut som folk i Tønsberg er på vei opp av den verste bølgedalen nå. Det viser nye tall fra konjunkturbarometeret til SpareBank 1 Sørøst- Norge.
IMG 0691

Lite optimisme å spore blant folk og næringsliv i Holmestrand

I Holmestrand tenker folk flest at 2024 blir et tøft år for både privatøkonomien og bedriftene. Det kommer frem i SpareBank 1 Sørøst-Norges nyeste forventningsundersøkelse.
Horten9

Næringslivet i Horten ser lyst på 2024

Selv om folk i Horten er svært pessimistiske til privatøkonomien sin i året som kommer, er bedriftene i Horten mer optimistiske i inngangen til det nye året. Det viser tallene fra konjunkturbarometeret til SpareBank 1 Sørøst- Norge.
Folks Forventninger

Folks forventninger oktober 2023: Store lokale forskjeller

Høstens forventningsundersøkelse viser hvordan folk ser på det kommende året. Selv om hovedbildet er stabilt negativt, varierer resultatene mye mellom de 17 stedene i Sørøst-Norge. Telemark skiller seg ut med betydelige negative endringer. For første gang har vi spurt befolkningen om naturskader, mangfold og diskriminering.
Bedrifters Forventninger

Bedrifters forventninger høsten 2023: Fortsatt positive – så vidt

Bedriftene i Sørøst-Norge har fortsatt et positivt syn på fremtiden, men tallene er på vei nedover. De lokale variasjonene er store, og flere kommuner har byttet plass på rangeringen.
Brooke Cagle 193476 Unsplash

Lønnsomheten i næringslivet økte under covid-epidemien

Etter rekordhøy lønnsomhet under epidemien tyder mye på at bedriftene er på vei mot normale resultater.
Pexels Stefan Stefancik 919607

Over en milliard i offentlig støtte til bedrifter i Sørøst-Norge

I 2022 mottok bedrifter i Sørøst-Norge over en milliard kroner i offentlig støtte. Med nye støtteordninger fra ENOVA åpnes flere muligheter for tilskudd til bedrifter og borettslag. Her er en oversikt over relevante støtteordninger og hvordan de ble fordelt i fjor.
Snekker Håndverker Kaffepause

Lier har høyest sysselsetting i regionen

Sørøst-Norge skiller seg ofte negativt ut i statistikken for sysselsetting og utenforskap. Men regionen har også kommuner som stikker seg positivt ut, og Lier ligger øverst på lista.
Boliglån For Unge

En høy andel utenforskap i Sørøst-Norge

Utenforskap fra arbeid og utdanning har høye tall i flere områder i Sørøst-Norge. Nå burde kommunene jobbe med flere strategier for å begrense utenforskapet og øke sysselsetting i regionen.
Mann Arbeid

Sørøst-Norge har lavere økning i konkurser enn resten av landet

Mange har fryktet en kommende konkursbølge. Men Sørøst-Norge har fortsatt konkurstall lavere enn før pandemien – og klarer seg bedre enn resten av landet.
Bærekraftskonferansendrammen

Bærekraftkonferansen i Drammen viser i praksis den økende interessen for bærekraft, både blant folk og bedrifter

Drammen næringsforening satte denne uken mangfold på arbeidsplassen og kunstig intelligens på agendaen under årets bærekraftskonferanse. Bærekraftsbarometeret kunne også vise at bedrifter i Drammen i stadig større grad bryr seg om disse temaene. Her er noen av konferansens høydepunkter.
Gründere Kreative

Store forskjeller mellom bedrifters forventinger og faktiske resultater

Konjunktur Sørøst har siden 2022 fulgt næringslivets forventninger om endringer i årsverk. Selv etter store samfunnsendringer har troen om vekst i arbeidsplasser holdt seg positiv. Men hvor godt forutså disse forventningene fjorårets utvikling i regionen?
Bedriftsmøte

Drammen: Nå strammer vi inn på forbruket vårt!

Renteoppgangene og prisstigningen har begynt å gjøre seg gjeldende i Drammenseres økonomi. Det viser seg i forbruksmønsteret vårt, ved at det er en markant nedgang i kortbruken.
Restaurantbesøk

Skien: Banken melder nå om en kraftig nedgang i kortbruken hos kundene.

Renteoppgangene og prisstigningen har begynt å gjøre seg gjeldende blant folk i Skien. Det viser seg i tydelig i forbruksmønsteret, ved at det er en markant nedgang i kortbruken.
Interiørbutikk Butikksjef

Modum: Vi bruker kortet sjeldnere enn før

Renteoppgangene og prisstigningen har begynt å gjøre seg gjeldende i økonomien til moingene. Det viser seg i forbruksmønsteret, ved at det er en markant nedgang i kortbruken.
Handel

Kongsberg: Nå kjenner vi det på lommeboka

Renteoppgangene og prisstigningen har begynt å gjøre seg gjeldende i Kongsbergensernes økonomi. Det viser seg i forbruksmønsteret vårt, ved at det er en markant nedgang i kortbruken.
Venner I Butikk

Alder endrer vårt syn på bærekraft

Er bærekraft noe som blir drevet fram av de unge eller er naturvern og likestilling noe vi lærer med alderen? Bærekraftundersøkelsen viser hvilken aldersgruppe som fokuserer mest på bærekraft i sin økonomi – og hva dette betyr for dem.
Framlarvikfolkemengde2

Store kontraster i Larvik: Bedriftene er misfornøyde med kommunen

Konjunktur Sørøst viser tall som forteller at bedriftene i Larvik i stadig større grad er misfornøyde med kommunens tilrettelegging. Likevel er bedriftene blant de mest optimistiske i regionen, mens det er folket som er pessimistene.
SB1 BV 042

Menn og kvinner tenker ulikt om bærekraft

Den nasjonale bærekraftundersøkelsen har avdekket noen vesentlige forskjeller mellom menn og kvinner, og hvordan de tenker om bærekraft. Hva slags bærekrafttype er du?
Sorost Text Image Drammen Bro Vannspeil

Størst optimisme hos næringslivet i Drammen

SpareBank 1 Sørøst-Norge har tatt tempen på næringslivet i distriktet. Her kommer det frem at bedriftene i Drammen er de mest optimistiske med tanke på fremtiden, sammenlignet med nabokommunene.
Notodden Industri Liggende 2

Større optimisme på Notodden enn i Kongsberg

SpareBank 1 Sørøst-Norge har tatt temperaturen på næringslivet i distriktet. Her kommer det frem at bedriftene på Notodden er svakt optimistiske med tanke på fremtiden, mens næringslivet på Kongsberg er mer pessimistiske.
Skien Sett Fra Klosterøya

Skiensfolk mest bekymret for økonomien

I en ny undersøkelse om folks forventninger til privatøkonomien sin, kommer det frem at folk i Skien er mye mer bekymret enn i nabobyen Porsgrunn.
Modum Fra Bak Vingen

Lite optimisme å spore hos næringslivet på Modum

SpareBank 1 Sørøst-Norge har tatt tempen på næringslivet i distriktet. Her kommer det frem at bedriftene i Modum er de mest pessimistiske med tanke på fremtiden blant alle kommunene i regionen.
Sorost Text Image Tønsberg Slottsfjellet 1

Nå ser vi litt lysere på vår egen økonomi i Tønsberg

I løpet av fjoråret ble vi stadig mer pessimistiske for privatøkonomien vår. Nå har dette snudd, i hvert fall i Tønsberg. Det kommer frem i en ny undersøkelse som SpareBank 1 Sørøst-Norge har fått gjennomført.
Bedriftsmøte

Bedrifters forventninger mai 2023

Dette er et sammendrag av forventningsundersøkelsen 2023, gjennomført i Nedre Buskerud, Vestfold og Telemark. Overordnet har undersøkelsen har målt tempen på husstandens økonomi og landets økonomiske situasjon, og sammenligner 2022 med 2023.
Kvinne Og Barn

Folks forventninger mai 2023

Dette er et sammendrag av forventningsundersøkelsen 2023, gjennomført i Nedre Buskerud, Vestfold og Telemark. Overordnet har undersøkelsen har målt tempen på husstandens økonomi og landets økonomiske situasjon, og sammenligner 2022 med 2023.
Kongsberg

Ny lav måling for forventningsundersøkelsen

Store endringer har skjedd i verden i 2022, men også lokalt her i Sørøst-Norge. Årets utgave av forventningsundersøkelsen viser store endringer i bedrifters og folks syn på økonomisk utvikling det kommende året.
Etactics Inc Gnsjzu4 3Xa Unsplash (2)

Hvordan redusere det rekordhøye sykefraværet?

Mange bedrifter sliter med høyt sykefravær, men hvilke bransjer er mest utsatt? Hvordan kan man forebygge og tilrettelegge for å snu trenden fra fravær til nærvær.
Ricardo Gomez Angel Wseaivwgrwo Unsplash (1)

Økte krav til bærekraft i eiendomsbransjen

Med bakgrunn i EUs direktiv for bærekraftig finans, har flere banker begynt å stille en rekke bærekraftskrav ved finansiering, spesielt til eiendomsbransjen. Det er blant annet tema på en seminar-rekke som foregår i regionen vår nå.
Pexels Christina Morillo 1181343

2023 er året for endringer i norsk økonomi

Etter flere år med store hendelser og svingninger i økonomien predikerer SSB endelig en konjunktur på vei mot normalen. Her kan du lese vår oppsummering av konjunkturtendensene, suplementert med lokal statistikk.
Pexels Vishnu R Nair 1105666

Prioriterer å bruke penger på aktiviteter

Etter markante prisøkninger og rentehevinger, har mange av oss begynt å endre handlevaner. Men vi ønsker fortsatt å gjøre hyggelige ting på fritiden. Det kommer tydelig frem i en forbrukerundersøkelse gjennomført av Respons Analyse på oppdrag fra SpareBank 1.
Pexels Nextvoyage 713081 (1)

Normalisering i boligmarkedet

Boligmarkedet har vært svært hett i Vestfold de siste årene. Nå tyder mye på at markedet har normalisert seg i forhold til tilbudet og etterspørselen av boliger som vi hadde før pandemien brøt løs.
Cybersikkerhet

Vær forberedt på dataangrep

Norsk næringsliv er dårlig forberedt på cyberangrep, og risikoen er økende. Hvor forberedt er bedriften din dersom den skulle bli utsatt for hacking?
Pexels Stefan Stefancik 919607

Inkludering øker trivsel for alle

Her kan du lese mer om hva din bedrift kan gjøre for å bidra til å snu trenden fra utenforskap til inkludering.
Pexels Marcin Jozwiak 2800121

Datafangst bidrar til en grønnere transportbransje

I 2022 steg drivstoffprisene* for lastebileiere med 46,5 %. Det merkes godt i transportbransjen. Derfor er det viktig å ha løsninger som kan bidra til mer energieffektiv drift. Det har selskapet Cognia Technology på Borgeskogen utviklet.
Drammen

Folks forventninger – Drammen er blant Sørøst-Norges mest positive

I årets forventningsundersøkelse havnet drammenserne blant Sørøst-Norges mest positive. Men også her er folk bekymret over økonomien.
Kort Og Betaling

I 2023 ønsker flere hjemmekontor

I fjor forventet få bedrifter i Sørøst-Norge å legge til rette for mer hjemmekontor etter korona. Ifølge en ny undersøkelse jobber derimot 43 % av ansatte nå regelmessig hjemme, og mye tyder på at trenden vil fortsette.
Visning Med Eksklusivt Prospekt

Renovering av bolig er den mest populære investeringen

Når folk skal investere er oppgradering av egen bolig det mest populære svaret. Derimot sier over halvparten at de ikke har noen investeringsplaner i nærmeste framtid.
Stellrweb Djb1whucfby Unsplash Flipped

Er budsjettforlikets innstramminger for klimaet kontraproduktive?

Regionsdirektør for NHO Vestfold og Telemark, Kristin Saga, mener innstrammingene i høstens budsjettforlik kan påvirke bedrifter i Sørøst-Norge.
Gründere Møte 1

1 av 5 i Sørøst-Norge planlegger å bytte jobb

I Sørøst-Norge ønsker de fleste å være i samme jobb om tre år. Derimot planlegger 1 av 5 å bytte jobb, og like mange er usikre på sitt framtidige arbeidsforhold.
Sebastian Coman Photography Nqqnjfovvrs Unsplash Crop

Går mot den beste julebordsesongen noensinne!

I år er det svært mange som skal på julebord. Det er godt nytt for restaurantene, cateringselskapene og hotellene i Sørøst-Norge.
Boligkjøpere Flytter Artikkelkort

Vestfold har de mest fornøyde innbyggerne

Fra boligpris og kommunale tilbud til flytting over kommunegrenser. Her er en oversikt over hvor og hvordan folk flest i Sørøst-Norge ønsker å bo framover.
Lore Schodts Bnpioil02tu Unsplash

Venter nedgang i julehandelen

Årets mest hektiske handlemåned står for tur. Strammere økonomi og økt fokus på bærekraft er imidlertid med på å dempe julehandelen i forhold til i fjor. Det kommer frem i en ny undersøkelse som SpareBank 1 har fått gjennomført.
Samboere På Sofa

Folk i Sørøst-Norge er bekymret for egen økonomi

Krisen har nådd lommeboka til folk i Sørøst-Norge. Økte priser på strøm, mat og drivstoff bekymrer. Kantar har aldri målt så lave tall tidligere i en forventningsundersøkelse til husstander.
Eutaksonomien

Kjenner du til EU-taksonomien?

Fra 2023 vil større bedrifter oppleve utvidede krav om rapportering av bærekraftige aktiviteter, gjennom EU-taksonomien. Men Bærekraftbarometeret for Sørøst-Norge viser at mange lokale bedrifter ikke er klare til å møte de økte kravene taksonomien vil føre til.
Sorost Renter1

Norges bank strammer ytterligere til

I dag torsdag 3. november besluttet Norges Bank å heve renten med 0,25 %. Styringsrenten ligger nå på 2,5 %, og økningen vil kunne påvirke husholdningene og næringslivet rett før jul.
Last Ned

Mer økonomisk bekymring i Skien enn i Porsgrunn

En ny undersøkelse om folks forventninger til privatøkonomien viser at folk i Skien er mye mer bekymret enn folk i nabobyen Porsgrunn.
Pexels Adriaan Greyling 754268 (1)

Normalisering i hyttemarkedet

Etter flere år med stor etterspørsel og ellevill prisvekst i hyttemarkedet, merker fjellmeglerne i Sørøst-Norge en nedgang i etterspørselen etter fjellhytter.
Pexels Life Of Pix 8092

Kompetansegap i Vestfold og Telemark

Mens arbeidsledigheten fortsetter å synke i landet, stiger den i Vestfold og Telemark. Til tross for dette sliter flere bransjer med å få tak i rett kompetanse.
Modum Fra Bak Vingen

Folks forventninger på Modumkonferansen

Folks forventninger ble presentert av SpareBank 1 Sørøst-Norge på årets Modumkonferanse. Mens godnyheten er at Modum fortsatt har fornøyde boligeiere har flere privatpersoner i kommunen lave forventninger til økonomien det kommende året.
Fiske Elva Hellefossen

Folks forventninger på Eikerkonferansen

Folks forventninger ble presentert av SpareBank 1 Sørøst-Norge på den første utgaven av Eikerkonferansen. Tross lave forventninger blant privatpersoner er utsiktene gode for næringslivet i Øvre Eiker.
Barn På Camping

Flere kommuner i distriktet helt i toppsjiktet i landet

Nylig ble kommunebarometeret for 2022 offentliggjort. Dette er en rangering av alle landets kommuner basert på hvordan de leverer innenfor 12 viktige sektorer. Tre av kommunene i Sørøst-Norge er inne på topp 10-listen.
Horten Vestfold Guide

Horten helt i toppen blant alle Norges kommuner

Nylig ble kommunebarometeret for 2022 offentliggjort. Her scorer Horten meget godt, og er nå rangert som landets femte beste kommune.
Pexels Pixabay 259950 (1)

Fremtidens boligpreferanser – ikke behov for eneboliger

«Har vi ikke bygget nok leiligheter snart?», åpner Jomar Lyngre Langeland fra Buskerudbyen med på frokostmøtet til Næringsforeningen i Drammensregionen.
Sorost Text Image Tønsberg Slottsfjellet 1

Sørøst-Norge opplever en økning i konkurser

Etter lave konkurstall under pandemien peker konkursstatistikken oppover i 2022. Spesielt Vestfold og Telemark ser røde tall.
Sunny G3552aff4c 1920

Hva gjør høye drivstoffpriser med båtmarkedet?

Drivstoffprisene har skutt i været, noe båtfolket merker godt. Prisen for full tank er nesten doblet sammenlignet med fjoråret.
Pexels Ivan Samkov 8117410 (1)

Dette betyr åpenhetsloven for din bedrift

Større bedrifter blir nå lovpålagt å ta mer ansvar for arbeidsforhold og menneskerettigheter i sine leverandørkjeder.
Telemark Kanalcamping I Lunde VT 2018070

Optimisme for reiselivet i Telemark

Det råder optimisme i reiselivet, selv om flere aktører melder om enda høyere aktivitet i fjor sommer.
DSC4441

Bærekraftbarometeret i Sørøst-Norge

Bærekraftsbarmometeret i Sørøst-Norge gir oss en oversikt over bedrifters holdninger og meninger om bærekraft, gjennom å kartlegge deres strategier, kompetanse, og framtidsutsikter rundt bærekraftig omstilling.
Quokkabottles 9H245wnav6w Unsplash

Unge jobbsøkere forventer tydelig fokus på bærekraft

Miljø og bærekraft blir stadig viktigere verdier når unge skal velge arbeidsgiver.
Bailey Anselme Bkp3glygyea Unsplash

Modum best på bolig

Ingen andre kommuner i landet tilrettelegger bedre for boligbygging.
PERS6727

Næringslivet forventer god vekst

Forventningsundersøkelsen som er gjennomført blant bedrifter i Vestfold og Telemark og tidligere Buskerud fylke, viser at det er høy grad av investeringsvilje og investeringsevne i regionen. Konsernsjef Per Halvorsen i SpareBank 1 Sørøst-Norge ser lyst på fremtiden.
Jtr 9275 6 7 8 9 Tonemapped 2000Px

Hva er det med Sandefjord?

Hvorfor opplever kommunen en mye høyere grad av tillit fra sitt lokale næringsliv enn andre kommuner i regionen?
Sorost Text Image Horten Ferjeleie

Forventninger blant bedrifter i Horten

Forventningsundersøkelsen for 2022 indikerer positivisme i Horten. Sammenlignet med resten av Sørøst-Norge har derimot Hortenbedriftene de laveste forventningene målt i årets undersøkelse, med store forskjeller mellom de ulike bransjenes forventninger.
Louis Hansel 7D6ert38mf4 Unsplash

Masseflukt fra serveringsbransjen

Restaurantgjestene er tilbake for fullt. Men det er ikke kokkene og servitørene.
Hogga 800

Forventninger blant bedrifter i Midt-Telemark

I forventningsundersøkelsen 2022 uttrykker bedrifter i Midt-Telemark og Nome et positivt syn på vekst i antall årsverk, omsetning, lønnsomhet og etterspørsel. Midt-Telemark skiller seg derimot ut fra resten av regionen når det gjelder bærekraft og hva som driver og hindrer omstillingen.
Sorost Renter

Høy pris for lave kostnader

Du kan spare 800.000 kroner i driftskostnader de første 15 årene ved å kjøpe ny bolig fremfor brukt. Men ikke alle har råd til inngangsbilletten.
Sorost Text Image Tønsberg Slottsfjellet 1

Forventninger blant bedrifter i Tønsberg

Tross et optimistisk framtidssyn skårer snittet av bedriftene i Tønsberg og Færder kommune under snittet, med Sørøst-Norges svakeste målte forventningsindeks. Samtidig er byen blant de mest optimistiske til bærekraftig omstilling.
Sandefjord Sentrum

Forventninger i Sandefjord

Forventningsindikatoren i Sandefjord er på 25, over snittet på 23 for Sørøst-Norge som helhet. Undersøkelsen viser at bedriftene i Sandefjord har store forventninger om økt omsetning, lønnsomhet og antall årsverk det neste året. Her er noen utdrag fra forventningsundersøkelsen i Sandefjord.
20210930 153213

Satser på sol

Kriser utløser ofte nye forretningsmuligheter. Bare spør solcellemontørene hos Greenstat i Larvik.
Kunstgjodsel

Råvaremangel for lokalt næringsliv

Ukraina og Russland er blant verdens største produsenter av viktige råvarer. Nå begrenses tilgangen kraftig. Hvordan påvirker dette næringslivet i regionen?
PERS7522

Hva gjør et område attraktivt?

En rekke faktorer påvirker et områdes attraktivitet. Det bør blant annet være en god balanse mellom næringsutvikling og bostedskvaliteter, sier Knut Vareide, seniorforsker i Telemarksforskning.
Sorost Text Image Skien Sentrum Park Vannspeil 1

Forventninger i Grenland

Forventningsindikatoren i Porsgrunn er på 28, over Skien på 24. Grenland ligger over snittet på 23 for Sørøst-Norge som helhet. Her er noen utdrag fra forventningsundersøkelsen i Skien og Porsgrunn.
Untitled Design

Attraktive tvillingbyer

Entusiasmen øker i Grenland etter at Skien og Porsgrunn fikk statens pris for attraktive byer.
Drammen

Forventninger i Drammen

Forventningsindikatoren i Drammen er på 27, over snittet på 23 for Sørøst-Norge som helhet. Undersøkelsen viser at bedriftene i Drammen har store forventninger om økt omsetning, lønnsomhet og antall årsverk det neste året. Her er noen utdrag fra forventningsundersøkelsen i Drammen.
PERS6727

Østlandets indrefilet

– Region sørøst er på mange måter Østlandets indrefilet, ikke minst etter korona. Bedrifter og folk søker seg til regionen, og det er generelt god giv i markedet, fastslår Arent Kristian Anfinsen, konserndirektør bedriftsmarked i SpareBank 1 Sørøst-Norge.
Holmestrand Sentrum Med Flott Båthavn Og Gjestebrygge 2

Forventninger i Holmestrand

Forventningsindikatoren i Holmestrand er på 27, over snittet på 23 for Sørøst-Norge som helhet. Undersøkelsen viser at bedriftene i Holmestrand er mest misfornøyd med kommunens rolle som tilrettelegger blant kommunene som er med i undersøkelsen. Her er noen utdrag fra forventningsundersøkelsen i Holmestrand.
Drm

Hva kan vi forvente i eiendomsmarkedet i 2022?

Region sørøst er definitivt på kartet når det gjelder attraktivitet for næringseiendommer. – Prisene er lavere enn i Oslo-området, og regionen har god infrastruktur og ligger nært nok hovedstaden til at stadig flere virksomheter ser hitover, fastslår Ole Andreas Thoresen i SpareBank 1 Sørøst-Norge.
Sorost Text Image Larvik Brygga

Forventinger i Larvik

Larvik har en forventningsindikator på 23, som viser at næringslivet er optimistiske til det neste året. Larvik ligger hakket under Sandefjord og Porsgrunn, men er allikevel på snitt i Sørøst-Norge (23). Her er noen utdrag fra forventningsundersøkelsen i Larvik, som nylig ble presentert.
Kongsberg

Forventninger i Kongsberg

Forventningsindikatoren i Kongsberg er på 20, noe som viser at bedriftene er optimistiske til fremtiden. Bedriftene i Kongsberg er minst fornøyd med kommunen som tilrettelegger av kommunene som er med i undersøkelsen. Her er noen utdrag fra forventningsundersøkelsen i Kongsberg.
Adobestock 3680967

Boligprisutviklingen Q4 2021 - Telemark

- Siste del av 2021 ble preget av større etterspørsel enn normalt for sesongen. En av ti interessenter kommer fra Oslo eller andre områder. Det har medført at prisene i Porsgrunn og Skien stiger mer enn Norge i gjennomsnitt, sier Barbro Rasmussen, daglig leder i EiendomsMegler 1 Telemark.
Adobestock 123320987

Boligprisutviklingen Q4 2021 - Horten og Holmestrand

Eiendom Norge har nylig presentert boligprisstatistikk for fjerde kvartal 2021, som viser en generell oppgang i boligprisene på 5,2% i Norge.
Adobestock 61836313

Store svingninger blir normalen

De siste månedene har strømprisen skutt i været, ikke minst i prisregionen som Sørøst-Norge er en del av. Trolig må vi forberede oss på dyrere strøm også i årene som kommer.
Adobestock 487320416

Boligprisutviklingen Q4 2021 - Larvik

Eiendom Norge har nylig presentert boligprisstatistikk for fjerde kvartal 2021, som viser en generell oppgang i boligprisene på 5,2% i Norge.
Adobestock 54300764

Er elbil lønnsomt med dagens strømpris?

Mange velger elbil fordi det gir lavere driftskostnader. Går regnestykket fremdeles i pluss, dagens høye strømpris tatt i betraktning?
Adobestock 133753609

Kåret til landets beste kommune

I 2021 ble teknologibyen Kongsberg kåret til landets beste kommune i Kommunal Rapports Kommunebarometer.
Kjøp Med Kort På Iphone

Tilgjengelighet og kundemakt

Konkurransen er global, teknologi endrer vaner og forbrukerne står stadig sterkere i et transparent og digitalt marked, fastslår Ingebjørg Tollnes, leder av Sandefjord Næringsforening.
Adobestock 246212029

Boligprisutviklingen Q4 2021 - Drammen og Lier

- Det er en klar prisoppgang, og et historisk lavt rentenivå. Vi har merket at tempoet i boligmarkedet er en god del høyere enn det vi så for oss, sier Ola Amundsen, som er leder i EiendomsMegler 1 BV.
Adobestock 1404638

Boligprisutviklingen Q4 2021 - Kongsberg

Kongsberg har hatt en prisutvikling på -1,3 % det fjerde kvartalet i 2021, sammenlignet med samme periode i 2020, hvor den var den på 0,6 %. De siste fire kvartalene har Kongsberg hatt en prisutvikling på 8,0 %, mens i samme periode i 2020 var på 8,7 %. Kvadratmeterprisen ligger på 31 336 kr.