Til innholdet

Meny

Øvre Eiker

Folks forventninger
-22
Bedrifters forventninger
-6

Folketall 20 654

0,0 %

Arbeidsledighet 1,9 %

0,0 % poeng

Kortbruk 270 mill

−0,1 %

Kvadratmeterpris Data mangler fra SSB

Gjenvunnet 53,6 %

1,3 % poeng

Folketall 20 654

0,0 %

Arbeidsledighet 1,9 %

0,0 % poeng

Kortbruk 270 mill

−0,1 %

Kvadratmeterpris Data mangler fra SSB

Gjenvunnet 53,6 %

1,3 % poeng

Bevegelse i Øvre Eiker