Til innholdet

Meny

Attraktive tvillingbyer

Entusiasmen øker i Grenland etter at Skien og Porsgrunn fikk statens pris for attraktive byer.

MINISTER PÅ BESØK: Nikolay Astrup var på befaring i alle finalistbyene. Porsgrunn/Skien stakk av med seieren.
Foto: Grenland næringsforening

Spennende byutvikling, grønn industri, nytt universitet, et moderne sykehus og ny infrastruktur.

Der andre byområder opplever at lokal patriotisme kan hindre utvikling, har Skien og Porsgrunn lyktes med å jobbe sammen mot et felles mål.

Nå har byene fått Statens pris for attraktive byer.

Næringssjef Øyvind Solbakken i Porsgrunn kommune mener prisen først og fremst er en belønning for god planlegging og gjennomføring av bærekraftig byutvikling i de to byene.

– Vi merker at entusiasmen og fremtidstroen øker. Prisen er nok et bevis for at vi gjør mye riktig, og det skaper optimisme og engasjement i både kommune og næringsliv, sier han.

– At det har skjedd en positiv utvikling her de siste årene, er det ingen tvil om. Og mye mer er på gang. Utvikling av grønn industri skjer med voldsom fart og vi er med på utviklingen, sier Solbakken

Oyvind Solbakken Scaled E1606215417904

– Vi merker at entusiasmen og fremtidstroen øker. Prisen er nok et bevis for at vi gjør mye riktig, og det skaper optimisme og engasjement i både kommune og næringsliv

Øyvind Solbakken, Næringssjef i Porsgrunn kommune

Tvillingbyene

De tradisjonsrike byene, ofte omtalt som «tvillingbyene», har etter en periode med negativ utvikling klart å snu trenden. I september kunne to stolte ordførere motta den prestisjetunge prisen fra daværende  kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

I juryens begrunnelse står det:

Til tross for at patriotismen for egen by er like sterk i Skien og Porsgrunn som andre steder, ser politikerne ut til å ha maktet oppgaven det er å se hvordan funksjoner kan fordeles og deles mellom byene - fordi begge i sum kommer godt ut av det. Dette er konkrete og vanskelige prioriteringer, men her har kommunene vist at de tør.

Ambisiøse mål i Grenland

– Samarbeid, samarbeid, samarbeid – det er vårt mantra!

Mette Sannerholt Andersen leder Grenland næringsforening som har 460 medlemsbedrifter og representerer nærmere 14000 arbeidsplasser i Grenland.

I 2017 fusjonerte Skien og Porsgrunn næringsforening, begge over 130 år gamle foreninger stiftet på 1880-tallet, - og slo seg sammen til Grenland Næringsforening. Det har vært udelt positivt.

– Næringslivet ser ingen kommunegrenser i Grenland. Vi er opptatt av å skape en attraktiv region for å tiltrekke kompetent arbeidskraft- ikke minst for å nå Grenlands ambisiøse mål om å bli verdens første klimapositive region, sier hun.

–Samhandlingskulturen vi har utviklet sammen bidrar til ny energi og dynamikk. Resultatet er en region som fremstår som langt mer attraktiv enn noen trodde var mulig for kun få år tilbake.

TVILLINGBYER - FAKTA: Uavhengige, men nærliggende byer som har ekspandert i så stor grad at de i stor grad har sammenhengende bebyggelse. De fungerer også som ett sammenhengende arbeidsmarked. I Norge er Fredrikstad/Sarpsborg, Porsgrunn/Skien og Stavanger/Sandnes definert som slike byer (Kilde SSB)

Sorost Text Image Porsgrunn Elva Porselensfabrikken Industri

FEIRET DEN GJEVE PRISEN: Skiensordfører Hedda Foss Five, byutviklingssjef i Skien Mette Gundersen, byutviklingssjef i Porsgrunn Ebba Friis Eriksen og ordfører i Porsgrunn Robin Kåss. (Foto: Porgrunn kommune)