Til innholdet

Meny

Befaring På Nybygg

Bedrifters lønnsomhet og omsetning: store forskjeller mellom forventninger og resultater

Hvor godt klarer bedriftene å forutsi egen suksess? I forventningsundersøkelsen har bedrifter i Sørøst-Norge gjennom flere år sagt sin mening om forventninger til egen framtid. Nå kan vi vise hvor godt forventningene stemmer med fasiten.

Konjunktur Sørøst gjennomfører sammen med Kantar gjennomført to ganger i året forventningsundersøkelser rettet mot næringslivet i sitt område.

Bedriftene blir spurt om de tror på en økning, reduksjon eller uendret nivå det neste året med hensyn til:

  • Årsverk
  • Omsetning
  • Lønnsomhet
  • Investering
  • Etterspørsel

Resultatene for lønnsomhet og omsetning har nå blitt sammenlignet med fasiten, og viser at bedriftene ikke nådde opp til egne forventninger for 2022.  

Forventningene beregnes ved se på prosentvis andel som oppgir at de forventer forbedring, fratrukket prosentandelen som forventer nedgang. Resultatet blir til forventningsindikatoren, som forteller om graden av optimisme eller pessimisme i næringslivet.

Forventningsindikatoren viser at lokale bedrifter har hatt svingende forventninger de siste årene, kanskje som et resultat av et endret verdensbilde.

Kan forventningene forutsi framtidig utvikling?

Når årsregnskap fra norske bedrifter leveres inn, kan undersøkelsen sammenlignes med den faktiske utviklingen.

Tidligere har det vist seg at bedrifter har vært klart overoptimistiske til veksten i antall årsverk. Flertallet av bedriftene fikk faktisk færre ansatte i slutten av 2022 enn de hadde i starten.

Les mer: Store forskjeller mellom bedrifters forventninger og faktiske resultater.

 

Bedrifters lønnsomhet ble ikke som forventet

Spørsmålet blir om bedriftene klarte bedre å forutsi egen lønnsomhet. Med en forventningsindikator på 19 var det flere bedrifter i Sørøst-Norge som trodde på vekst i lønnsomhet enn på nedgang.

Denne troen kan være preget av en unormal høy andel bedrifter med god lønnsomhet under koronaårene 2020 og 2021, som vi har rapportert på tidligere.

Les mer: Lønnsomheten i næringslivet økte under covid-epidemien

Andelen falt så tilbake til et normalnivå i 2022, noe som førte til at flertallet av bedriftene fikk lavere resultat før skatt i regnskapsåret 2022 sammenliknet med regnskapsåret 2021.

I region Sørøst var det 13,2 prosentpoeng flere bedrifter som fikk lavere resultat før skatt i 2022 enn i året før.

Bedriftenes egne spådommer for året 2022 ble altså en solid skivebom.

I stedet for at 19 prosentpoeng flere bedrifter fikk bedre lønnsomhet i 2022, ble det i stedet 13 prosentpoeng flere bedrifter som vikk lavere lønnsomhet.

At forventningsundersøkelsen kom like før krigsutbruddet i Ukraina kan forklare mye av forskjellene. Utover i 2022 fikk bedrifter en kraftig økning i energikostnader, renter og høyere inflasjon, noe som bedriftene ikke kunnet forutse, og som bidro til å svekke bedriftenes resultater.

 

Bedriftene forutså egen omsetning bedre

Forventningsindikatoren for omsetning var i 2022 på 33. Fasit ble at det det var 26 prosentpoeng flere bedrifter i region Sørøst som hadde vekst i omsetningen enn det var bedrifter med nedgang. De nominelle inntektene uten å korrigere for inflasjon har blitt brukt for å finne fasiten.

Bedriftene traff altså langt bedre med sine forventninger til omsetning enn til lønnsomheten.

 

Lønnsomheten i Sørøst-Norge var blant de dårligste i landet

Sørøst-Norge var ikke alene om dårligere lønnsomhet i 2022. Det er noen klare mønstre på norgeskartet.

Landets lønnsomhetsutvikling, andelen bedrifter med forbedring av resultat før skatt fratrukket andelen med lavere resultat, viste at det var 8,5 prosentpoeng flere bedrifter med resultatnedgang enn resultatforbedring i 2022.

 

Figur 1: Prosentvis andel bedrifter med vekst i resultat før skatt fratrukket prosentvis vekst i andel bedrifter som hadde nedgang i resultat før skatt fra 2021 til 2022. Utvalg av regnskapspliktige foretak med minst to ansatte i 2022.

 

Alle fylkene hadde flertall bedrifter med resultatnedgang, men bedriftene i nord og vekst hadde den relativt beste utviklingen i lønnsomheten.

Fylkene med størst flertall av bedrifter med lavere resultat var Hedmark, Vestfold og Vest-Agder. Det kan skyldes flere forhold, blant annet at bedriftene i nord slapp unna de høye prisøkningene på strøm, og at det er mange bedrifter innen fiske og havbruk i nord og i vest som dro nytte av gode priser og lav valutakurs.

De områdene som region Sørøst tilhører, hadde den svakeste utviklingen av lønnsomheten i 2022.

 

Bedriftene opplevde bedre omsetning

Omsetningen i landet var derimot på et annet nivå. Det var 28 prosentpoeng flere av bedriftene i Norge hadde vekst i omsetning fra 2021 til 2022 enn som hadde nedgang.

Dette var en litt høyere andel enn for bedriftene i region Sørøst, med 26 prosent. Her er de regionale mønstrene ganske annerledes enn for vekst i lønnsomheten.

Figur 2: Prosentvis andel bedrifter med vekst i omsetning prosentvis vekst i andel bedrifter som hadde nedgang i omsetning fra 2021 til 2022. Utvalg av regnskapspliktige foretak med minst to ansatte i 2022.

 

Fylkene i nord hadde generelt lavere andel bedrifter med vekst i omsetningen enn i sør, til tross for at bedriftene i nord hadde bedre lønnsomhetsutvikling.

Bedriftene i Oslo hadde best vekst i omsetning, når vi måler på denne måten.

Av fylkene i vårt område hadde Vestfold lav omsetningsvekst i næringslivet, mens Buskerud og Telemark havnet omtrent på midten av fylkene.

 

Store variasjoner mellom kommunene

Vi kan også se på de ulike områdene i Sørøst-Norge og se hvordan fasiten ble i forhold til forventningene:

 

Forventninger Lønnsomhet   

Fasit Lønnsomhet

Forventninger Omsetning

Fasit Omsetning

Drammen/Lier

24

-8 %

44

27 %

Holmestrand

17

-14 %

41

30 %

Horten

9

-20 %

28

18 %

Kongsberg/Flesberg/Øvre Eiker

20

-5 %

36

27 %

Larvik

19

-15 %

34

23 %

Midt-Telemark/Nome

26

-7 %

26

32 %

Modum/Sigdal

8

-10 %

6

22 %

Notodden

19

-16 %

32

15 %

Porsgrunn/Bamble

26

-11 %

37

31 %

Sandefjord

23

-13 %

34

25 %

Skien/Siljan

17

-12 %

36

29 %

Tønsberg/Færder

13

-14 %

25

26 %

Region Sørøst

19

-9 %

33

28 %

I enkelte områder er antall respondenter begrenset, noe som øke feilmarginen.