Til innholdet

Meny

Adobestock 3680967

Boligmarkedet i Grenland tar seg opp

Boligprisstatistikken for første kvartal viser at boligmarkedet i Grenland har stabilisert seg etter en turbulent slutt på fjoråret. Nå ser vi igjen en positiv prisutvikling.

– Så langt i 2024 har vi hatt prisstigning i boligmarkedet i både Bamble, Porsgrunn og Skien, samt i Telemark som helhet. Året startet forsiktig, men i den siste tiden har markedet våknet av vinterdvalen. Det viser hvor raskt boligmarkedet kan snu, til tross for mange dystre spådommer rundt årsskiftet, sier Barbro Rasmussen, daglig leder i EiendomsMegler 1 Telemark.

Barbro Rasmussen fra EiendomsMegler 1 Telemark

 

Prisutviklingen som Rasmussen refererer til, stammer fra Eiendom Norge sin boligprisstatistikk for første kvartal 2024. Den viser en prisutvikling på 5,9 % på boligprisene i hele Norge. For Telemark sin del er stigningen på 3,6 %.  

Høyest prisstigning i Bamble

Den sterkeste prisutviklingen finner vi i Bamble. Her har det vært en prisstigning på 6,7 % i første kvartal, altså over gjennomsnittet for hele Norge.


– Vi opplever at det er flere mennesker på visning om dagen når vi legger ut eiendommer for salg i Bamble. Selv om mange boliger nå ligger lenger ute enn i fjor, merker vi oss at flere av eiendommene vi har solgt i det siste har gått over prisantydning, forklarer Rasmussen.

At det er mange på visning i Bamble, støttes opp av at kommunen har hatt god økning i antall tilflyttere de siste årene. I 2022 var Bamble kommunen med høyest nettoinnflytting i Telemark, noe som gjenspeiles i de økte boligprisene.

Dette viser tall fra Konjunktur Sørøst, hvor SpareBank 1 Sørøst-Norge tar tempen på samfunnsutviklingen i Telemark.  

 

Se grafen for befolkningsvekst og andre tall rundt samfunnsutviklingen i Bamble på våre nettsider.

Moderat stigning i Skien og Porsgrunn


I Porsgrunn og Skien har det også vært prisoppgang så langt i år. Totalt har boligprisene steget med 3,4 % i Skien og 3,8 % i Porsgrunn siden årsskiftet.  


– Det viser at også byene våre her en positiv prisutvikling. Selv om prisoppgangen ikke er like høy som i Bamble, er det god fart i boligmarkedet i Porsgrunn og Skien også, sier Rasmussen. 

 

Flere boliger på markedet nå 

Vårsesongen er en viktig tid i boligmarkedet. Da legges det gjerne ut mange boliger. Det trekker også mange til visninger.

I løpet av april var det også langt flere kunder som tok kontakt med Rasmussen og kollegaene hennes hos EiendomsMegler 1 for å legge ut boligene sine for salg, enn på samme tid i fjor vår.

– Det kan tyde på at mange som valgte å vente i et usikkert marked i fjor, nå er mer optimistiske. Selv om det er flere boliger for salg, er det også mange på visning og økt vilje til å gi bud. Flere boliger er faktisk solgt før visning nå i april, noe det er lenge siden vi har opplevd, annet enn i helt spesielle tilfeller, forteller Rasmussen.

 

Økt optimisme blant boligkjøperne

Den bratte renteoppgangen i fjor bidro til mørkere skyer over boligmarkedet i løpet av fjoråret. Dette slo inn både på de dyreste boligene på markedet og for boliger i de mer moderate prissjiktene.

Nå ser det imidlertid ut til at markedet har tilpasset seg mer til det nye rentenivået.


– At de fleste økonomer anser at vi er på rentetoppen nå, har vært god beroligende medisin for boligmarkedet. Det har gitt litt mer optimisme hos mange i forhold til egen økonomi. Samtidig gjør det det litt lettere for folk å finne ut hvor langt de kan strekke seg økonomisk, når de planlegge å kjøpe seg en ny bolig, konstaterer den erfarne megleren.