Til innholdet

Meny

Boligprisutviklingen Q4 2021 - Drammen og Lier

- Det er en klar prisoppgang, og et historisk lavt rentenivå. Vi har merket at tempoet i boligmarkedet er en god del høyere enn det vi så for oss, sier Ola Amundsen, som er leder i EiendomsMegler 1 BV.

Ferske tall fra Eiendom Norge viser at det i desember ble det solgt 3.811 boliger i Norge, noe som er 22,9 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2019. I 2020 ble det solgt 99.581 boliger i Norge, noe som er 6,7 prosent flere enn i 2019.

- Det ble solgt rekordmange boliger i desember i likhet med de siste månedene, og det aldri vært solgt så mange boliger i Norge i løpet av et år som i 2020, sier Henning Lauridsen, administrerende direktør i Eiendom Norge.

Boligprisutviklingen er sterk i flere områder i Norge, noe vi også kan se i våre lokalområder i Vestfold. Boligprisstatistikken for fjerde kvartal 2020 viser at epidemien og urolige tider, ikke har satt stopper for boligmarkedet. Lave renter og mer fokus på trivsel i hjemmet har skapt et «all time high» marked for eiendom i våre områder, sier Ola Amundsen.

Eiendom Norges regionsrapporter for fjerde kvartal 2020 viser en oppgang i boligprisene i de fleste områdene i landet. Statistikken omfatter boliger som er annonsert på Finn.no.

 

Den lokale prisutviklingen i Drammen og Lier

Det har vært en reel vekst i prisutviklingen i Drammen og Lier i 2020. Drammen har hatt en prisutvikling på 0,9 % det siste kvartalet, som viser en utvikling sammenlignet med samme periode i 2019, hvor den var den på -1,8 %. De siste 12 månedene har Drammen hatt en prisutvikling på 8,0 %, mens i samme periode i 2019 var på 1,3 %.

Lier har hatt en prisutvikling på 0,1 % det siste kvartalet, som viser en utvikling sammenlignet med samme periode i 2019, hvor den var den på -3,8 %. De siste 12 månedene har Lier hatt en prisutvikling på 5,5 %, mens i samme periode i 2019 var på 1,8 %.

Kent, Drammen

- Vi tror det fortsatt vil være prisøkning når vi nå går inn i 2022, men vi får håpe det moderer seg litt mer og blir bedre balanse i markedet slik at får et stabilt marked for alle selgere og kjøpere, sier Kent Salte, avdelingsleder i EiendomsMegler 1 Drammen. 

- Drammen er den største byen i vårt markedsområde og vi slekter litt på trender fra Oslo, som har hatt en noe svakere vekst enn oss. Vi ser også at det i 2021 ble lansert flere prosjekterte boliger enn det har blitt på mange år, og dette skal være med på å stimulere og mette markedet slik at det ikke blir for stor oppgang videre. 

Samtidig så har bygge- og materialkostnaden økt mye det siste året, som igjen gir økte salgspriser, og dette kan fort være med på å løfte brukt prisene ytterligere, så jeg er ganske sikker på at vi ser en positiv prisutvikling også i 2022, sier Kent Salte, avdelingsleder i EiendomsMegler 1 Drammen. 

Lier har hatt en prisutvikling på -1,1 % det fjerde kvartalet, sammenlignet med samme periode i 2020, hvor den var den på 1,3 %. De siste fire kvartalene har Lier hatt en prisutvikling på 5,8 %, mens i samme periode i 2020 var på 11,1 %. 

2021 rundes av med et kvartal med godt tempo i markedet og over 40 % flere solgte boliger enn samme periode i 2020.

Richard, Lier

- I snitt selges det like mange boliger over som under prisantydning. Vinneren i markedet for perioden er leiligheter hvor nær 50% gikk over prisantydning, sier Richard Veum, avdelingsleder i EiendomsMegler 1 Lier.

Solgte boliger Drammen og Lier

Fjerde kvartal 2021 ble det solgt 545 boliger i Drammen med gjennomsnitt på 21 dager. I Lier ble det solgt 137 boliger fjerde kvartal 2021, med gjennomsnitt på 27 dager.  

Karianne Skogmo opplever at årets siste kvartal har vært noe preget av usikkerhet rundt nytt lovverk som kom 1. januar 2022. Selgere har vært usikre på om de ønsket å legge ut boligen før eller etter det nye lovverket skulle tre i kraft, men mange valgte å legge ut boligen sin på tampen av årets to siste måneder. 

Karianne, Nedre Eiker

- Det har også kommet flere tilbakemeldinger fra interessenter at det er for få boliger til salgs. Spesielt gjelder dette eneboliger. For lavt tilbud i forhold til etterspørsel har resultert i høye boligpriser, sier Karianne Skogmo, avdelingsleder i EiendomsMegler 1 Mjøndalen. 

Tallene fra boligprisstatistikken er utarbeidet av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS. Disse regionsrapportene har oversikt over boligprisutviklingen i bydeler i de store byene og mange norske kommuner. Les mer på www.eiendomnorge.no.