Til innholdet

Meny

Hva kan vi forvente i eiendomsmarkedet i 2022?

Region sørøst er definitivt på kartet når det gjelder attraktivitet for næringseiendommer. – Prisene er lavere enn i Oslo-området, og regionen har god infrastruktur og ligger nært nok hovedstaden til at stadig flere virksomheter ser hitover, fastslår Ole Andreas Thoresen i SpareBank 1 Sørøst-Norge.

Ole Andreas

– Jo nærmere Oslo, desto mer attraktivt er eiendomsmarkedet. I Drammen og på Liertoppen, for eksempel, som er det området i vår region som ligger nærmest Oslo, har det vært betydelig utbygging de senere årene. Det er fortsatt rimeligere å leie i vårt område enn i Oslo-området, og med god infrastruktur og enkel tilgjengelighet til både inn- og utland ligger det godt til rette for ekspansjon i regionen, utdyper Thoresen, som er leder for storkunde bedriftsmarked i SpareBank 1 Sørøst-Norge. 

 

 

Nisjenæringer skaper attraktivitet 

Enkelte steder i Sørøst-Norge har klart å bli attraktive for næringseiendom ved å satse på spesifikke næringsnisjer. Næringsparken i Kongsberg har for eksempel utviklet et spennende miljø innen høyteknologi. Det samme har Notodden klart.  

– Til tross for størrelsen har Notodden skapt et attraktivt høyteknologisk miljø i Telemark Teknologipark, en ny næringspark med en rekke nisjevirksomheter, blant annet innen IT og subsea, sier Thoresen.  

Også i andre kommuner er det etablert klynger av nisjenæringer som gjør lokaliseringen attraktiv, blant annet netthandelsvirksomhet i Sandefjord og klyngen av bedrifter innen finelektronikk i Horten.  

Spådommen som ikke slo til 

Da koronapandemien kom og mange flyttet på hjemmekontor, forventet utbyggere og utleiere av kontor- og næringseiendom at de ville bli hardt rammet. Virkeligheten ville det annerledes. 

 

– Som forventningsundersøkelsen til Konjunktur Sørøst bekrefter, ser bedrifter og ansatte på hjemmekontor som et substitutt, ikke et alternativ, og behovet for kontorarealer har ikke blitt mindre. Utbyggeres frykt for at etterspørselen skulle gå ned, har imidlertid gitt et etterslep på nybygg. I dagens marked er det derfor for få attraktive kontoreiendommer tilgjengelig. Når plassbehovet er større enn tilgangen, bidrar det til å presse prisene opp, forklarer Thoresen. 

Hjemmekontor Rgb

 

Vil ha mer fleksible lokaler 

Kravene til morgendagens kontor- og næringsbygg er i endring, og nye kvaliteter ved kontorfasilitetene får i økende grad betydning både for leietakere og eiendomsbesittere.  

– Fleksible kontorlokaler, med sosiale soner og funksjonelle møterom som er tilrettelagt for digitale møter, har blitt et tydeligere krav fra markedet de to siste årene. Det skal også være enkelt å reise til og fra kontoret, som bør ha tilgang til ladestasjoner for elbil og nærhet til kollektivtransport. Vi har sett denne tendensen over tid, men fokuset på dette har særlig økt de 4–5 siste årene, sier Thoresen. 

Bærekraft og funksjonalitet 

Kundenes krav til funksjonelle og mer bærekraftige lokaler stiller krav til utbyggere, men også bankenes påvirkningskraft er betydelig.  

– Som en betydelig aktør i eiendomsmarkedet vil bankene i fremtiden stille enda større krav til kundene når det gjelder bærekraft innen en rekke parametere, som utslipp, energiklasse, samt flom- og skredsikring. De som leverer godt på disse områdene, vil på sikt kunne oppnå gunstigere finansiering enn de som ikke leverer, mener Thoresen.  

Han legger til at et økende antall aktører både i eiendomsmarkedet og innen andre næringer aktivt søker nye løsninger som både er bærekraftige og mer økonomiske på sikt, og viser blant annet til utbyggere av store eiendommer som dekker hele tak med solcellepanel. 

Flere logistikkeiendommer 

En type eiendom som både er attraktiv og i vekst, er store handelsbokser, så kalt Big Box.  

– Eiendommer som leier ut til plasskrevende virksomheter har hatt en svært god utvikling de siste årene. Logistikkeiendommer er noe av det mest interessante innen eiendom for tiden, noe vi ser flere steder i regionen, forteller Thoresen. 

Notodden Bygg Liggende

Det samme gjelder utleie til dagligvarehandel, i all hovedsak også kjøpesenter. Og selv om netthandelen er økende, er den liten i den store sammenhengen. Samlet omsetning av tradisjonell handel over disk øker mer enn netthandel – da trengs det næringslokaler. 

Historisk sett har det vært trygt å investere i eiendom. I dagens marked med stigende utleiepriser er det om mulig enda mer attraktivt, selv i et stigende rentemarked.  

– Prisveksten innen næringseiendom er betydelig og risikoen relativt lav, selv med høyere byggekostnader. Økte byggekostnader og høyere rente vil neppe rokke ved investorenes strategiske valg. Eiendomsmarkedet er fortsatt et godt sted å plassere penger, avslutter Thoresen.