Til innholdet

Meny

Fiske Elva Hellefossen

Folks forventninger på Eikerkonferansen

Folks forventninger ble presentert av SpareBank 1 Sørøst-Norge på den første utgaven av Eikerkonferansen. Tross lave forventninger blant privatpersoner er utsiktene gode for næringslivet i Øvre Eiker.

2022 ble det første året for Eikerkonferansen, som fant sted på Vestfossen Kunstlaboratorium den 20. september. Med over 100 deltagende kunne arrangøren Drammen Næringsforum fastslå at den første næringskonferansen i Øvre Eiker ble en suksess.

I tillegg til foredrag fra lokale aktører fungerte også Eikerkonferansen som en samlingsplass for de lokale næringsdrivende. – Det er viktig med møteplasser for å skape nye relasjoner, slik at aktuelle saker blir løftet fram på scenen. Det er viktig å vise fram det lokale næringslivet og det de kan by på, sier Cecilie Brunsell fra Drammen Næringsforum.

Daglig leder Rune Kjølstad og daglig leder med ansvar for konferanser og ressurser i Øvre Eiker Cecilie Brunsell har i samarbeid med flere parter jobbet hele året for å få konferansen i gang.

Fra Eiker til det globale

Temaet for konferansen var «Fra Eiker til det globale», hvor hensikten var å fremheve bredden regionen har å by på. Både deltakerlisten og foredragsholderne kunnen vise til både lokal spisskompetanse og global konkurransekraft. Deltakerne fikk både høre fra lokale Fiskum fruktpresseri kåret til Norges beste drikke i 2021, til Brudeli green mobility som utvikler teknologi til elektriske lastebiler på det globale markedet.

- Med bredden og innovasjonskraften som finnes lokalt i Eiker kunne vi fort skapt en heldagskonferanse. Det finnes så mye ulikt her, forteller Brunsell.

Folks forventninger er lave i hele regionen

Eikerkonferansen ble også et naturlig sted å presentere folks forventninger til det lokale næringslivet. Tidligere i år undersøkte vi bedriftenes forventinger til 2022, og nå er det privatpersonene sin tur.

Hovedfunnet i undersøkelsen viser at privatpersoner har lave forventninger det neste året. De negative tallene representerer at i utvalget er det flere som har gitt et negativt svar, framfor positivt.

Tallene skiller seg dramatisk fra bedriftenes forventninger fra januar i år, hvor bedriftene var svært positive til det kommende året. De store forskjellene kan kanskje forklares av den endrede samfunnssituasjonen. Selv om bedriftenes undersøkelse ble gjennomført under en nedstegning, er det få som kunne sett for seg en kommende krig i Europa eller de økende strømprisene som har påvirket privatpersoners økonomi.Selv med røde tall er privatpersoner i Øvre Eiker noe mer positive enn gjennomsnittet i regionen. Mens Sørøst-Norge har en forventingsindeks på -46 ligger Øvre Eiker på -44.

Daglige levekostnader bekymrer mest

De største bekymringene til privatpersoner i Eiker-regionen kommer av daglige kostnader som strømpriser, matvarepriser og drivstoffkostnader. Over halvparten av deltakerne i undersøkelsen nevner at de er i stor eller svært stor grad bekymret over kostnadene de står ovenfor fremover.

Noe overraskende er det færre som er bekymret for økte kostnader relatert til egen bolig og lån. Vi har nettopp vært gjennom flere rentehevninger, men hele 57 % av deltakerne i Øvre Eiker nevner at de i liten eller ingen grad er bekymret for den økte renten.

Bekymringen er også svært liten relatert til endringer på boligprisene, enten den øker eller synker. Dette kan også være relatert til at færre personer ønsker å flytte ut av, eller internt i, kommunen.

Over halvparten av deltakerne i undersøkelsen sier de er i stor eller svært stor grad bekymret over økte strøm- og matvarepriser.

nettsiden til Øvre Eiker på Konjunktur Sørøst kan du følge med på hvordan handelsmønstrene til befolkningen. Til tross for bekymring i undersøkelsen kan vi her også se at omsetningen i varehandelen i Øvre Eiker har vært jevnt økende i år, og gått opp med 7,3 % sist kvartal. Øvre Eiker har også en lav andel arbeidsledige på 1,3 %, godt under landsgjennomsnittet.

 

Eikerbefolkningen har færre investeringsplaner

Investeringsplanene er generelt lave blant privatpersoner i hele Sørøst-Norge, men innbyggerne i Øvre Eiker er noe mer tilbakeholdende. Over halvparten av deltakerne i undersøkelsen nevner at de ikke har planer om å gjøre noen store investeringer det kommende året. Til sammenlikning viser tidligere undersøkelser at ca 40% ikke har planer om å investere. Derimot er det fortsatt en del som planlegger å pusse opp boligen det neste året, hvor 22 % nevner dette som en mulighet. Nesten ingen har planer om å investere i ekstra kostnader som fritidsbolig eller ny bil.

Investeringsplanene blant privatpersoner i Øvre Eiker er lave det kommende året.

Kommunen er ikke bekymret over statistikken

Funnene i undersøkelsen ble diskutert videre i en sofasamtale på konferansen, hvor blant annet Lars Hovland, Regionbanksjef Bedriftsmarked i SpareBank 1 Sørøst-Norge og ordfører i Øvre Eiker, Knut Kvale, var deltagende.

Sofasamtalen ble naturligvis dyster i lys av undersøkelsen. Både ordføreren og banken er bekymret for folkets lave forventninger. Ordføreren ønsker dog å fremheve at kommunen har vært gjennom kriser tidligere, og kommet seg samlet gjennom dette.

Øvre Eiker Energi og OSO Hotwater har sette en økende etterspørsel etter å pusse opp boliger til og bli mer energieffektive. Selv om eikværingene er bekymret for økte priser på strøm, mat og drivstoff er de lokale bedriftene optimistiske til tiden fremover og omstillingen man er «tvunget» inn i. 

Sofasamtale ledet av konferansier Ingeborg Berg, og deltagere Knut Kvale, ordfører i Øvre Eiker, Arne H. Moen fra Øvre Eiker Energi, Lars Hovland fra SpareBank 1 Sørøst-Norge, og Roy Magnussen fra OSO Hotwater.

Når det gjelder framtiden til Eikerkonferansen er Drammen Næringsforum optimistiske. Når vi spør om Øvre Eiker får besøk igjen til neste år er både Rune Kjølstad og Cecile Brunsell positive til at konferansen blir en årlig hendelse.

 

«Folks forventninger» er gjennomført for SpareBank 1 Sørøst-Norge i samarbeid med Kantar. Undersøkelsen ser på privatpersoner i Sørøst-Norge og deres økonomiske fremtidssyn. Du kan lese mer om regionale funn og undersøkelsens metodikk her.