Til innholdet

Meny

Forventinger i Larvik

Larvik har en forventningsindikator på 23, som viser at næringslivet er optimistiske til det neste året. Larvik ligger hakket under Sandefjord og Porsgrunn, men er allikevel på snitt i Sørøst-Norge (23). Her er noen utdrag fra forventningsundersøkelsen i Larvik, som nylig ble presentert.

Kantar har intervjuet omtrent 1000 bedrifter om deres forventninger til det kommende året 2022.
Skalaen på forventningsindikatoren går fra -100 til 100, hvor 0 er nøytral.

Forventninger i Larvik

Med en forventningsindikator på 23, er bedriftene i Larvik er optimistiske til fremtiden. Sammenlignet med Vestfold på 22 og Sørøst-Norge på 23, så ligger Larvik på gjennomsnittet.

Bedriftene i Larvik tror i litt mindre grad på økt antall årsverk. De har større tro på mer investeringer og høyere omsetning det neste året.

Lokalbanksjef Bjørn-David Jelle er glad for at næringslivet i Larvik er optimistiske.

 

Larvik vs. Sandefjord og Porsgrunn

Sammenlignet med to av de nærliggende kommunene, Sandefjord og Porsgrunn, så viser undersøkelsen at Larvik-bedriftene har en overordnet lavere forventninger til det neste året, enn Sandefjord og Porsgrunn. Larvik har også en lavere forventning til årsverk, lønnsomhet og investeringer enn Sandefjord, mens de har like forventninger som Sandefjord til omsetning.

Undersøkelsen viser også at Larvik har en høyere forventning enn Sandefjord til etterspørsel.

Tiden etter korona

Undersøkelsen viser at Sørøst-Norge forventer færre eksterne møter fremover, mens Larvik forventer flere. Det er lavere interesse for hjemmekontor i Larvik enn generelt i Sørøst-Norge. Litt over halvparten (55%) mener at hjemmekontor ikke er relevant. Grunnen til dette kan være at hjemmekontor ikke er aktuelt for alle typer bedrifter.

Det at mange bedrifter i Larvik mener hjemmekontor er irrelevant reflekterer nok næringsstrukturen i Larvik; mange bedrifter er ikke satt opp for hjemmekontor. Det samme gjelder bedrifter ellers i Sørøst-Norge.

Hjemmekontor Rgb

 

Når det kommer til lokal handel, er det noe lavere interesse for økt handel lokalt i Larvik enn ellers i Sørøst-Norge. Larvik har dog en høy svarprosent på «som tidligere». Varehandel på nett øker, mens behov for lokaler nærmest uendret. En mulig grunn til at Larvik-bedriftene ser en økning i netthandel, kan være at det er mange engrosbedrifter i Larvik, og mange reiselivsbedrifter.

 

Se alle resultatene for Larvik: 

Forventningsundersøkelse Larvik