Til innholdet

Meny

Forventninger i Kongsberg

Forventningsindikatoren i Kongsberg er på 20, noe som viser at bedriftene er optimistiske til fremtiden. Bedriftene i Kongsberg er minst fornøyd med kommunen som tilrettelegger av kommunene som er med i undersøkelsen. Her er noen utdrag fra forventningsundersøkelsen i Kongsberg.

Kantar har intervjuet omtrent 1000 bedrifter om deres forventninger til det kommende året 2022. Skalaen på forventningsindikatoren går fra -100 til 100, hvor 0 er nøytral. 

 

Forventninger i Kongsberg

Forventningsindikatoren i Kongsberg er på 20, noe som viser at bedriftene er optimistiske til fremtiden. Bedriftene på Kongsberg tror i litt mindre grad enn resten av regionen, på økt antall årsverk og litt mindre investeringer det neste året. De er optimistiske til etterspørsler og omsetning.

 

For hele regionen er det størst forventning innen reiseliv og vi ser også at det er størst optimisme blant de største bedriftene. Bedrifter med 1-3 ansatte har forventningsindikator på 19, bedrifter med over 50 ansatte har forventningsindikator på 31.

Lokalbanksjef Torstein Aakre er glad for at Kongsberg kan holde seg oppdatert på Konjunktur Sørøst, og syns forventningsundersøkelsen gir innsikt i næringslivet på Kongsberg.

Tiden etter korona

Hva tror Kongsberg-bedriftene om endringen i adferd etter korona sammenliknet med tiden før korona?

 

Undersøkelsen viser at 25% tror det vil bli mer eksterne møter, mens 25% tror det vil bli mindre eksterne møter. Når det kommer til hjemmekontor tror 56% at dette ikke er relevant for deres bedrift, noe som er interessant da hjemmekontor har vært en sentral diskusjon for bedrifter under pandemien. Behovet for kontorlokaler/butikkarealer viser at 7% tror de har behov for mer, mens 15% tror de har behov for mindre lokaler. Litt over halvparten, altså 54% svarer at det er uendret.

 

Bærekraftig omstilling

Hva anser Kongsberg-bedriftene som drivere og hindre for bærekraftig omstilling?

 

Etterspørsel fra kunder og krav fra myndigheter er de to største driverne for omstilling. Tilgangen til tilskudd eller annen finansiering er det største hinderet. Kongsberg differensierer seg litt fra regionen med mindre andel holdninger/meninger fra egne ansatte som en driver.

 

Sees bærekraft mer på som en mulighet eller en risiko?

 

Noe som er interessant å se, er at bedriftene i Kongsberg ser på bærekraft mer som en mulighet, enn en risiko. I Sørøst-Norge svarer 6% at de ser på bærekraft som en risiko, i Nedre Buskerud sier 10% at de ser på det som en risiko mens i Kongsberg sier 15% at de ser på bærekraft som en risiko.

 

Det at Kongsberg har høyere andel med bedrifter som ser på bærekraft som en risiko er sunt å se, med tanke på oljeindustrien og grønn omstilling i Kongsberg.

Sorost Text Image Kongsberg Bro Vannspeil

 

Hvor fornøyd er Kongsberg-bedrifter med hvordan kommunen legger til rette for næringsvirksomhet?

 

Blant kommunene som er med i undersøkelsen har Kongsberg lavest andel bedrifter som er fornøyd med kommunen som tilrettelegger. Snittet for Sørøst-Norge er på 32%, snittet for Nedre Buskerud er 24%, mens i Kongsberg er det kun 16% fornøyd (15% fornøyd og 1% svært fornøyd).

Se alle resultatene for Kongsberg:

Forventningsundersøkelse Kongsberg