Til innholdet

Meny

Forventninger blant bedrifter i Tønsberg

Regionen Sørøst-Norge er generelt optimistiske til økonomisk vekst året 2022, dette gjelder også for Tønsberg. Tross et optimistisk framtidssyn skårer snittet av bedriftene i Tønsberg og Færder kommune under snittet, med en svakere forventningsindeks på + 19 sammenlignet med snittet til regionen på + 23. Samtidig er byen blant de mest optimistiske til bærekraftig omstilling. Her er noen utdrag fra forventningsundersøkelsen i Tønsberg.

Kantar intervjuet i januar 2022 omtrent 1 000 bedrifter i Sørøst-Norge om deres forventninger til de neste 12 månedene. Statistikken for Tønsberg er hentet fra 100 bedrifter i området Tønsberg- og Færder kommune. Skalaen på forventningsindikatoren viser prosentandel positive svar minus negative svar fra - 100 til + 100, hvor 0 er nøytral.

 

Tønsbergindustrien har høyest forventninger

Forventningsindikatoren i Tønsberg (+ 19) ligger under snittet for resten av regionen Sørøst-Norge (+ 23). Sammen med nærliggende Horten måler de to Vestfold-byene lavest på årets forventningsundersøkelse. Men med undersøkelsens feilmargin på 2,1 er forskjellene fra regionens snitt små nok til å være tilfeldige. De målte forskjellene fra resten av regionen er skapt av lavere forventninger enn snittet om økt antall årsverk, omsetning, og lønnsomhet.

Til tross for lavere forventninger preges regionen av en generell fremtidsoptimisme og forventninger om økonomisk vekst, spesielt når det gjelder bedriftenes forventedes etterspørsel.

Graf for forventninger i Tønsberg
Forventningene i Tønsberg er lavere en i resten av Sørøst-Norge, spesielt for årsverk, omsetning, og lønnsomhet.

En lavere skår på forventninger i Tønsberg kan også reflektere et næringsliv som er fornøyd med sin nåværende posisjon.

Ypp An Amazing Opportunity For Young Professionals Here Is What You Need To Know Before You Apply 54B3acfb 44Ed 431A 9787 8595A124c5d6

 

Forskjeller eksisterer mellom områder i regionen, men de store forskjellene dukker opp dersom vi ser på forventninger i de ulike bransjene. Industrien i Tønsberg har en målt forventningsindeks på + 68, mye høyere enn resten av industrien i regionen, målt til + 29. Det samme gjelder for reiselivet i Tønsberg (+ 53) sammenlignet med snittet i regionen (+ 40).

Bygg- og anleggsvirksomhet trekker derimot optimismen ned. Med en negativ forventningsindeks målt til - 7 er dermed bygg- og anleggsvirksomheten den eneste bransjen i Tønsberg med negative forventninger til 2022. De skiller seg også ut fra bygg- og anleggsvirksomheten i resten av regionen, som har generelle positive forventninger (+ 21).

Det er stor uenighet blant bransjene i Tønsberg, med en varians i skår på forventinger mellom industrien og bygg- og anleggsvirksomhet på 75 poeng.

5Nqp7u5xdh

Lavere forventningsindeks i Tønsberg kan skyldes flere årsaker. Blant annet kan en større andel respondenter ha kommet fra bygg- og anleggsvirksomheten, som skårer lavere på forventninger. Tønsberg-statistikken inkluderer også svar fra Færder kommune, hvor bygg- og anleggsvirksomhet den siste tiden har rapportert om treg saksbehandling etter opprydding i kommunen.

 

Kommunen er en god tilrettelegger

Av bedriftene intervjuet er 30 % positive til måten kommunen legger til rette for næringsvirksomhet på, mens 21 % av bedriftene er misfornøyde. Sammenlignet med regionen ligger Tønsberg kommune rundt medianen i hvor fornøyde bedriftene er. 

Tross gode resultater er det fortsatt en lang vei å strekke seg opp til Sandefjord kommune, hvor 54 % av bedriftene melder om at de er fornøyde med hvordan kommunen tilrettelegger for næringen.

 

Bedrifter i Tønsberg ser på bærekraft som en mulighet

I alt ser 61 % av Tønsbergbedriftene på bærekraft som hovedsakelig en mulighet. Kun 4 % av bedriftene ser på bærekraft som en risiko, mens 25 % mener det kan være begge deler.

Tønsberg er et av områdene i Sørøst-Norge som er mest positive til bærekraftig omstilling. Etterspørsel fra kunder og krav fra myndigheter er rapportert som de viktigste driverne fremover.

Adobestock 54300764

Men bærekraftig omstilling kommer også med noen hindre å løse. 27 av bedriftene i Tønsberg trekker fram tilgang til tilskudd eller annen finansiering som den viktigste problemstillingen på veien mot bærekraft.

 

Pandemien har ført til mer netthandel

Korona har preget bedriftenes drift de siste årene, og bedriftene i Sørøst-Norge er samstemte om at erfaringene gjennom denne perioden har skapt varige endringer i driften. I Tønsberg skiller spesielt handlemønstrene seg ut, hvor 46 % av bedriftene forventer mer netthandel samtidig som 20 % satser på mer innkjøp lokalt.

Måten bedriftenes ansatte skal jobbe varierer. Overordnet forventes det mer hjemmekontor og mindre konferanser med overnatting, mens mengden eksterne møter forventes å drives som før pandemien. 

 

Interessert i å se hva bedrifter i Sørøst-Norges andre kommuner forventer? Se vår oversikt her.