Til innholdet

Meny

Hva er det med Sandefjord?

Hvorfor opplever kommunen en mye høyere grad av tillit fra sitt lokale næringsliv enn andre kommuner i regionen?


Kantar har på vegne av Sparebank 1 Sørøst-Norge gjennomført en undersøkelse hvor næringsdrivende i regionen fikk spørsmålet: Hvor fornøyd er du med måten kommunen tilrettelegger for næringsvirksomhet på?


Resultatene fra undersøkelsen viser at Sandefjord scorer langt høyere på tilfredshet enn de andre kommunene i vår region.

 

54 % av respondentene er fornøyde med Sandefjord kommune som tilrettelegger

Ingen quick-fix

Næringssjef Jan Erik Hvidsten mener de gode tallene er resultatet av en kultur for samhandling som har bygget seg opp gjennom generasjoner.

–Sandefjord har en veldig høy andel av sysselsettingen i privat sektor, og er preget av et sterkt næringsliv. Vi har en svært aktiv næringsforening og en næringskultur som er bygd opp gjennom generasjoner.

– Gjennom systematisk arbeid over mange år har vi etablert gode møteplasser og bygd opp en sterk kultur for samhandling i organisasjonen vår.

Sandefjordveggen

Næringssjefen mener det samme kan sies om Sandefjord kommune sin kultur for samhandling med næringslivet

– Det er viktig for meg å understreke at vi har forbedringspotensiale på mange områder. Men vi jobber aktivt med å bygge relasjoner og skape tillit hos næringslivet. Gjennom systematisk arbeid over tid har vi klart å etablere gode møteplasser og bygd opp en sterk kultur for samhandling i organisasjonen vår.

–Dette ble ytterligere forsterket gjennom kommunesammenslåingen i 2017, hvor et viktig mål for den nye kommunen var å bli blant Norges beste på næringsutvikling.

Møteplasser skaper tillit

Ingebjørg Tollnes leder Sandefjord Næringsforeningmed 4 faste ansatte og mener de mange møteplassene mellom kommune og næringsliv skaper gjensidig tillit.

–Vi liker kommunens ambisiøse mål om å være blant landets beste på næringsutvikling og at de er næringsoffensive. Samhandlingen med kommunen kjennetegnes av et ønske og en vilje til å spille hverandre gode, sier hun.

–Sandefjord næringsforening har to store felles prosjekter med Sandefjord kommune: Gründeriet og omdømmeprosjektet Tenk Sandefjord. Flere fra kommuneadministrasjonen er aktive deltagere på våre arrangementer og møter, og det er et utrolig viktig signal som skaper tillit.

HØY AKTIVITET: Ingebjørg Tollnes leder Sandefjord Næringsforening med fire faste ansatte.

–Et godt eksempel er storfrokostmøtet vi nylig arrangerte hvor kommunedirektøren fortalte om rammer, muligheter og utfordringer til over 500 deltagere fra vårt lokale næringsliv.

–Kommunen legger rammebetingelser som er helt avgjørende for næringslivet, og da skaper denne type møteplasser både tillit og forutsigbarhet.

Tollnes understreker at kommunen og næringslivet er gjensidig avhengige av hverandre for å lykkes, men har ulike oppdrag. Da er det helt avgjørende at partene anerkjenner disse forskjellene, finner noen felles mål og jobber sammen for å nå disse.

–Det er som i livet ellers - en god relasjon krever forståelse, gjensidig respekt og tillit. For å få til dette må man møtes ofte og snakke sammen, og det er vi gode på i Sandefjord, sier Tollnes.

Kommunen som en tilrettelegger

–Sandefjord kommune har et mål om å være regionens mest offensive tilrettelegger for næringsetableringer, og det er det en høy bevissthet om hos de ansatte i kommunen, sier Jan-Erik Hvidsten.

Næringssjefen forteller om bevisst kulturbygging og om en kommunedirektør som snakker mye og høyt om kommunen som tilrettelegger. At kommunen ikke har noen egenverdi, men er til for innbyggerne og skal tilrettelegge for Sandefjordsamfunnet.

Skjermbilde 2022 05 23 Kl. 12.10.23

–Kommunen har ingen egenverdi. Vi er til for innbyggerne og skal tilrettelegge. 

–En av de viktigste oppgavene våre er å legge til rette for næringsutvikling. Når næringslivet har gode vilkår, sysselsettes innbyggerne våre, samtidig som vi skaper attraktivitet og grunnlag for velferd. Det er en vinn-vinn situasjon, sier Hvidsten.

–Derfor tror jeg det handler veldig mye om kultur og rolleforståelse. Kommuneansatte må være seg bevisste rollen som tilretteleggere. Og når det er forankret fra toppen og snakkes høyt om over lang tid – ja, da skapes det en kultur i hele organisasjonen.

 


Undersøkelsen viser at kun 9 % av respondentene er misfornøyde med Sandefjord kommune som tilrettelegger.