Til innholdet

Meny

Kåret til landets beste kommune

I 2021 ble teknologibyen Kongsberg kåret til landets beste kommune i Kommunal Rapports Kommunebarometer.

– Kongsberg kommune har et uttalt mål om å tilby et godt tilbud til alle aldersgrupper. Det å flytte til og bo i Kongsberg skal være en positiv opplevelse både i og utenfor jobben. Førsteplassen i Kommunebarometeret gir oss selvtillit på at vi gjør mye riktig, sier Håvard Fossbakken, kommunalsjef for strategi, omdømme og næring i Kongsberg kommune.

 

Kommunebarometeret er den største objektive vurderingen av det totale tjenestetilbudet på tvers av 12 ulike sektorer i Norges 356 kommuner.

 

Ivaretar folk og næring

I tillegg til topplassering på Kommunebarometeret kan kommunen skilte med en åttendeplass i NHOs kommune-NM. Bak kåringene ligger gode innbyggertjenester og et næringsliv som føler seg ivaretatt.

Dette er også mye av forklaringen på at Kongsberg i mange år har vært en kommune med økt tilflytting. Tilflyttingen var riktignok noe lavere i pandemiåret 2020 enn i de foregående årene, det til tross for at andre kommuner av tilsvarende størrelse opplevde økt tilflytting samme år. Fossbakken har en naturlig forklaring på variasjonen.

– Kongsberg er Norges fremste teknologiby med store internasjonale aktører innen både teknologi og industri. Gjennom pandemien har aktiviteten vært lavere enn ellers, noe som også har gitt lavere befolkningsvekst. I 2021 har imidlertid tilflyttingen igjen skutt fart, og signalene fra næringslivet tilsier en betydelig vekstfase de kommende årene, forteller Fossbakken.

Adobestock 133753609

 

Åpen for omstilling og nytenking

Samspillet mellom god næringsutvikling og bostedsattraktivitet er vesentlige faktorer for veksten, påpeker Fossbakken.

– Når det går bra for industrien, påvirkes tjeneste- og servicebedriftene i lokalsamfunnet og det blir behov for å rekruttere nye folk. Da er stedsattraktivitet viktig, som tilgang til barnehage, skole, et levende sentrum, fritidsaktiviteter og kulturmangfold, sier han.

Også industri og teknologi gjennom 400 år har lagt et godt grunnlag for evnen til omstilling og nytenking.

Havard Fossbakken AKK 00638 Foto Silje Holter

– Byen ble til fordi man fant sølv i fjellet. For å hente ut verdiene var det et kontinuerlig behov for omstilling og ny kunnskap. Det bidro til en tilpasningsdyktig og løsningsorientert kultur, som igjen har ført fram til dagens innovative teknologimiljø, sier Fossbakken.

Omdømme og synlighet

Hva er de viktigste suksesskriteriene for Kongsberg?

– Samarbeid og respekt for andres kunnskap er to faktorer som har vært sentrale i utviklingen av Kongsberg, poengterer Fossbakken – og legger til at utviklingen av et lokalsamfunn må gjøres på en bærekraftig måte.

I Kongsberg har de etablert Vekst i Kongsberg, som er en felles satsing mellom kommunen og næringslivet.

– Gjennom samarbeid og kunnskapsdeling på tvers av næringsbransjer utvikler og utnytter vi ressursene og finner gode løsninger. De to siste årene har Vekst i Kongsberg hatt særlig fokus på omdømmebygging og synlighet for å gjøre byens mange kvaliteter kjent og tilgjengelig for flere. Kommune og næringsliv jobber tett og godt for å nå målene om fortsatt vekst i Kongsberg, sier Håvard Fossbakken.