Til innholdet

Meny

Pexels Life Of Pix 8092

Kompetansegap i Vestfold og Telemark

Mens arbeidsledigheten fortsetter å synke i landet, stiger den i Vestfold og Telemark. Til tross for dette sliter flere bransjer med å få tak i rett kompetanse. Larvik-bedriften Jotron kjenner seg igjen i den pågående samfunnsutfordringen.

Fra 2020 og fram til nå har situasjonen på arbeidsmarkedet endret seg mye. Antallet arbeidsledige og permitterte har variert fra et rekordhøyt antall, til et nivå som er lavere enn før pandemien. Terje Tønnessen, direktør i NAV Vestfold og Telemark, ser sammenheng mellom bosted og yrkesgrupper.

– Vestfold og Telemark har en større andel som jobber innen industri enn i resten av landet. Endringer på arbeidsmarkedet innen industri kan tenkes å ha større påvirkninger her enn i andre fylker. Det samme gjelder varehandel og bygg- og anleggsbransjen, som Larvik sysselsetter mer enn andre steder, sier Terje Tønnessen.

Påvirket av verdensøkonomien
Det er en tendens til en økende etterspørsel etter arbeidskraft for tiden. Samtidig øker krigen i Ukraina usikkerheten om den videre utviklingen i både den norske økonomien og verdensøkonomien – og dermed hvilke konsekvenser dette kan for arbeidsmarkedet i Norge på sikt.

Økende rekrutteringsproblem 
På landsbasis melder nesten 30 prosent av virksomhetene at de ikke får ikke tak i nok arbeidskraft. Bedriftsundersøkelsen til NAV, som ble gjennomført februar og mars 2022, anslår at bedrifter i Vestfold og Telemark mangler folk til 6112 jobber. 

Det er en økende andel bedrifter med rekrutteringsproblemer, og Larviks-bedriften Jotron kjenner seg igjen.

– Generelt har Jotron hatt bra med søkere på de stillingene vi har utlyst, men det er noen fagområder som er krevende, og vi erfarer at det er stor kamp om enkelte spesialiststillinger, sier Merete Berdal, administrerende direktør.

– Det utdannes for få ingeniører i forhold til behovet. I tillegg påvirker digitaliseringen i samfunnet etterspørselen, spesielt innenfor software, så for oss er dét å rekruttere utviklingsingeniører innenfor dette området det mest krevende, sier Berdal.

At virksomheter ikke får tak i arbeidskraft handler blant annet om at de ønsker en annen kompetanse enn den de som er arbeidsledige har.

– Det er også et stort behov innen helse og bygg- og anleggsbransjen, sier Terje Tønnessen fra NAV.

Berdal fra Jotron forteller at de jobber aktivt mot universitetene for å gjøre Jotron kjent i de rette fagmiljøene. De tar også inn studenter til sommerjobber, som kan være en langsiktig måte å rekruttere denne typen kompetanse på. Ellers kjører de vanlige rekrutteringsprosesser, men de er forberedt på å bruke mer tid på dette enn tidligere.

For å oppsummere trenger vi utdanning og omskolering i regionen – for å snu bølgen av lav arbeidskapasitet og høy arbeidsledighet.