Til innholdet

Meny

Presentasjon I Holmestrand

Lite optimisme å spore blant folk og næringsliv i Holmestrand

I Holmestrand tenker folk flest at 2024 blir et tøft år for både privatøkonomien og bedriftene. Det kommer frem i SpareBank 1 Sørøst-Norges nyeste forventningsundersøkelse.

 

– Folk i Holmestrand er langt mer pessimistiske til egen økonomi enn folk i nabobyene. Mens hele regionen har en samlet score på -42, har Holmestrand isolert sett en score på -58. Samtidig er også bedriftene i Holmestrand pessimistiske. Så i helhet er det lavere forventninger til 2024 i Holmestrand enn ellers i regionen, sier Jørund Buen, fra Sande og bærekraftsansvarlig i SpareBank 1 Sørøst-Norge.

 

Jørund Buen fra SpareBank 1 Sørøst-Norge og Alf Johan Svele, ordfører i Holmestrand.

 

Tallene Jørund Buen refererer til er hentet fra Konjunktur Sørøst, hvor vi tar temperaturen på både privatøkonomien og økonomien til bedriftene i regionen. Tallene ble presentert foran en fullsatt sal på et frokostmøte i regi av Holmestrand Næringsforening, der også ordfører Alf Johan Svele var til stede. Alle tallene er også tilgjengelig på siden til Holmestrand kommune og dataene finner du under Bedriftenes forventninger og Folks forventninger nederst på nettsiden.

Du kan også laste ned den fullstendige rapporten fra Holmestrand her. 

Tar tempen på Holmestrand

For å beregne hvordan folk og bedrifter ser på økonomien sin fremover, er de blitt bedt om å svare på en rekke ulike spørsmål. Svarene blir så omregnet til et forholdstall som utgjør totalscoren. 

– I undersøkelsen spør vi blant annet om hvordan folk ser på økonomien i egen husstand fremover, om de mener det er et godt tidspunkt å gjøre større investeringer til hjemmet, om økonomien i husstanden er bedre eller dårligere i forhold til i fjor og hvordan de ser på økonomien i landet som helhet. For bedriftene er spørsmålene blant annet rettet mot omsetning, ansettelsesforhold og investeringsvilje, forklarer Buen.

Mer pessimistiske enn resten av regionen


Ser vi bedriftene som helhet i regionen er de svakt optimistiske for 2024, mens i Holmestrand er forventningsindikatoren på -15.

– Et overordnet kjennetegn for bedriftene i Holmestrand er at det er mange mindre bedrifter her, og vi ser generelt i denne undersøkelsen at særlig de aller minste bedriftene er mer skeptiske til fremtiden enn de største. En annen årsak er at Holmestrand-bedriftene er mer avhengige av import enn gjennomsnittet, og kronekursen var svært lav i perioden undersøkelsen ble gjennomført. Det er nok ikke hele forklaringen, men en del av den, sier Buen. 

Et positivt element i helhetsbildet 


Tross den gjennomgående pessimismen for året, oppgir bare 1 av 5 bedrifter i Holmestrand at de opplever økonomien som trang eller kritisk, noe som er mye bedre enn snittet i resten av Sørøst-Norge, som ligger på 1 av 3 bedrifter. 

Resultatene ble presentert foran næringslivet, på frokostmøte i Holmestrand næringsforening.


– Det som er interessant og unikt i undersøkelsen, er at ingen andre enn Holmestrand scorer 0 på bekymring for konkurs. Snittet for de som frykter konkurs ligger på 9 % i hele Sørøst-Norge, forteller Buen.

 

Ordføreren ser lyst på fremtiden 


Til tross for nedgangstall og mye pessimisme å spore, mener ordfører Alf Johan Svele at kommunen har positive ting i vente.

Selv om vi er minst i Vestfold har Holmestrand blitt en stor kommune med ca. 27 000 innbyggere. Det er en kommune i vekst, og fremover tror jeg næringslivet kommer til å bli flinkere på å finne synergier for å bli mer robuste og levere enda bedre tjenester, sier Svele.