Til innholdet

Meny

Presentasjon I Horten

Næringslivet i Horten ser lyst på 2024

Selv om folk i Horten er svært pessimistiske til privatøkonomien sin i året som kommer, er bedriftene i Horten mer optimistiske i inngangen til det nye året. Det viser tallene fra konjunkturbarometeret til SpareBank 1 Sørøst- Norge.

– Med en positivitetsscore på +11 er faktisk bedriftene i Horten blant de mest optimistiske i hele regionen, sier Jørund Buen, leder bærekraft i SpareBank 1 Sørøst-Norge.

Det kommer frem i en ny undersøkelse som banken har fått gjennomført, og som Jørund Buen nylig presenterte for en lydhør forsamling på onsdagens frokostmøte i regi av Horten Næringsforum, på RS Noatun.

Alle tallene er tilgjengelig på siden til Horten på Konjunktur Sørøst. Du kan også få en oversikt over folks og bedrifters forventninger ved å laste ned den fullstendige rapporten her.

 

Folk i Horten er på linje med resten av Vestfold

Ser vi først på privatøkonomien, er totalscoren i Horten på -44. Det er rett under snittet for hele Vestfold som er på -42.

For å beregne hvordan folk ser på økonomien, er de blitt bedt om å svare på en rekke ulike spørsmål. Svarene blir så omregnet til et forholdstall som utgjør en totalscore.


Jørund Buen og Lars Anders Berg fra SpareBank 1 Sørøst-Norge

 

– I undersøkelsen spør vi blant annet om hvordan folk ser på økonomien i egen husstand fremover, om de mener det er et godt tidspunkt å gjøre større investeringer til hjemmet, om økonomien i husstanden er bedre eller dårligere i forhold til i fjor og hvordan de ser på økonomien i landet som helhet, forklarer Buen. 

 

Optimistiske bedrifter

Sammensetningen av næringer i Horten gjør at bedriftene her hos oss ser litt lysere på det nye året enn ellers i fylket. Her viser undersøkelsen at bedriftene planlegger for at 2024 blir et bedre år enn i fjor.

– Vi ser at bedriftene i Horten har snudd fra nøytrale i fjor på samme tid, da med en score på 1, til nå å ligge på +11. Så dette er en ganske markant oppgang, og bedre en nabobyene Tønsberg og Holmestrand forteller Buen.

– Industrien har snudd siden i vår og er positiv til fremtiden, blant annet fordi kronekursen gjør det mer gunstig å eksportere, og Horten har mange industribedrifter.

 

Svært få tenker å nedbemanne

Totalt er det 66 % av bedriftene i regionen som ser for seg at lønnsomheten i bedriften blir den samme, eller at den vil stige fremover. Samtidig er det svært få som planlegger å nedbemanne.

– 90 % av bedriftene ser for seg at de kommer til å ha samme arbeidsstokk til neste år, eller at de må utvide staben. Det er kun 10 % som ser for seg at de blir nødt til å kutte. Her er det nok mange bedrifter innen bygg og anlegg som ser for seg nedskalering, forteller Buen.   

Presentasjon av forventninger i Horten for medlemmene i Horten næringsforum

 

Bygg og anlegg mest pessimistiske

For det er innen bygg og anlegg den største pessimismen råder, med en negativ score på hele -23. Dette er en markant forverring fra i fjor og også betydelig lavere enn i vår.

Det skyldes blant annet at det så langt i år har vært en stor nedgang i både igangsetting av nye boliger og salg av nye boliger på grunn av redusert kjøpekraft, renteoppgang, høye byggekostnader og svakere boligvekst. Tall fra Boligprodusentenes Forening viser at igangsetting av nye boliger er ned 27 % i forhold til samme tid i fjor.

– Dette er det laveste tallet foreningen har målt siden de satte i gang med målingene i 1999. Så det er ikke rart dette virker inn på bransjens syn på nær fremtid, forteller Buen.

 

Mye positivt som skjer i Horten

Lokalbanksjef Lars Anders Berg i SpareBank 1 Sørøst-Norge kjenner næringslivet i Horten godt. Jevnlig møter han mange mennesker med gode initiativer som lykkes med virksomhetene sine. Han er derfor optimistisk på vegne av næringslivet i Horten.

– Til tross for tøffere tider for enkelte bransjer, er det et godt driv i store deler av næringslivet her. Det skjer mye spennende, og det tas mange gode initiativer. Så jeg har stor tro på det lokale næringslivet, sier Berg.