Til innholdet

Meny

Pexels Adriaan Greyling 749230 (1)

Normalisering i hyttemarkedet

Etter flere år med stor etterspørsel og ellevill prisvekst i hyttemarkedet, merker fjellmeglerne i Sørøst-Norge en nedgang i etterspørselen etter fjellhytter.

– Fjellhyttene med best beliggenhet, tett ved skianleggene, er det fortsatt mye interesse for, men hytter med annen beliggenhet tar det lengre tid å selge nå, sier Wiggo Smeberg, avdelingsleder hos EiendomsMegler 1 Modum.

Tall fra prognosesenteret viser at det ved utgangen av august var tinglyst 34,5 % færre salg av fjellhytter i forhold til samme periode i 2021. Det er et tydelig bilde på det også Smedberg merker i sitt marked.

Hytter unna ski-anlegg ligger ute for salg lenge.

Den lavere utbyggingstakten vil trolig bety færre oppdrag for lokalt næringsliv i hyttekommuner i Sørøst-Norge, som Sigdal, Flesberg, Kongsberg +++. Dette kommer i tillegg til at folk trolig vil bruker hyttene sine sjeldnere fremover, på grunn av høyere strømutgifter.

Unormalt høy etterspørsel under pandemien

Etter at hytteforbudet under pandemien ble opphevet, opplevde hyttemeglerne en voldsom etterspørsel etter fritidseiendommer i fjellet. Tre faktorer som virkelig satte fart på dette, var lave renter, hjemmekontor og at folk ikke kunne dra utenlands på ferie.

– At det nå er kommet en justering i markedet, er derfor ikke så rart, påpeker Wiggo Smeberg.

Wiggo Smeberg, avdelingsleder hos EiendomsMegler 1 Modum.

Strømkostnader og renter spiller inn

Prisstigning, renter og strømkostnader er også med på å dempe etterspørselen etter fjellhytter. I tillegg har det vært svært høy aktivitet og utbygging av nye hyttefelt som har vært med på å gjøre utbudet av tilgjengelige hytter stort.

– Selv om vi merker en dipp i markedet nå, er en fjellhytte normalt en god investering over tid. Og vi nordmenn er jo glade i fjell og friluft, så selv om prisene har stoppet litt opp nå, tror jeg at hytteprisene vil ta seg opp igjen når rentetoppen er passert, sier Smeberg. 

Sjøhytter fortsatt attraktivt

For hytter ved sjøen er etterspørselen imidlertid fortsatt høy. Langs kysten i Sørøst-Norge finner vi noen av de mest attraktive hytteområdene i landet. Her er det imidlertid færre objekter å velge mellom, noe som bidrar til å holde prisene oppe.

– I motsetning til fjellhytter er sjøhytter langt på vei et knapphetsgode, derfor er noen villige til å betale svært høye summer for de rette objektene. Det bidrar til å holde prisene høye for de fleste sjønære fritidseiendommer, avslutter Smeberg.