Til innholdet

Meny

Istock 1142911658

Renovering av bolig er den mest populære investeringen

Når folk skal investere er oppgradering av egen bolig det mest populære svaret. Derimot sier over halvparten at de ikke har noen investeringsplaner i nærmeste framtid.

Denne artikkelen viser resultater fra Konjunktur Sørøst sin forventningsundersøkelse blant innbyggere i Vestfold og Telemark og Nedre Buskerud. Er du interessert i å lese mer om hva andre i regionen tenker om det kommende året? Trykk for å lese mer og forventninger rundt økonomi, bolig, og arbeid.

 

1 av 5 planlegger å renovere bolig

Under siste forventningsundersøkelse for privatpersoner rapporterte de fleste en bekymring for egen økonomi. Dette påvirker nok også investeringsplanene framover. Et flertall på 60 % sier at de ikke vet eller ikke har noen planer rundt investeringer det neste året.

Dersom de spurte planlegger å investere, er det egen bolig flest ønsker å investere i. 21 % nevner at de planlegger oppussing eller rehabilitering av bolig i tiden framover. Det er også 10 % som planlegger å gjennomføre et boligkjøp.

Bilkjøp er også en populær investering, og nesten hver femte spurte sier at de planlegger et bilkjøp – og gjerne et elektrisk alternativ. El-biler er nå mer populære enn bensin- og dieselbiler i alle kommunene som har vært en del av undersøkelsen.

 

Graf som viser planlagte investeringer framover
Folk flest har et mer bevisst forhold til egne investeringer framover. Svært få sier de planlegger å kjøpe fritidsboliger, båt og MC, eller sekundærbolig.

Andelen som sier de ikke vil investere det neste året, ligger 10–15 % lavere i denne undersøkelsen enn sammenlignbare undersøkelser gjort i andre deler av landet i tidligere år, blant annet for SpareBank 1 Østlandet. I vår undersøkelse svarer også færre at de skal gjøre flere enn én investering.

 

Grafen viser forskjeller mellom Østlandet og Sørøst-Norge
Det er ikke store forskjeller mellom de ulike fylkene – flesteparten skal ikke investere det neste året.

Med unntak av bytte av bolig er det ikke store forskjeller mellom Østlandet og Sørøst-Norge. Innad i Sørøst-Norge er folk mer samstemte om sine investeringsplaner

Pexels Adriaan Greyling 749230 (1)

Egen bolig er en viktig investering

Egen bolig er for de fleste den største investeringen i livet, men boligpreferansene i Sørøst-Norge er varierte. Når vi spør om hypotetiske boligplaner hadde 3 av 4 valgt å kjøpe egen bolig dersom de skulle flyttet nå. Det er derimot noen ulikheter mellom de ulike aldersgruppene.

 

  • Kjøp av egen bolig er mest aktuelt for de i etableringsfasen
  • De under 30 er den største gruppen for leieboliger
  • De eldre ønsker å flytte til boligbyggelag framfor leiebolig

 

Graf over boligpreferanser
Boligpreferansene våre forandrer seg med alderen. Mens egen bolig er viktigst i etableringsfasen har yngre og eldre andre planer, eller muligheter

Når folk planlegger investeringene sine framover er det de mest nødvendige behovene som blir prioritert, oftest egen bolig

Boligselgere Møter Megler