Til innholdet

Meny

Sorost Renter1

Norges bank strammer ytterligere til

I dag torsdag 3. november besluttet Norges Bank å heve renten med 0,25 prosentenheter. Styringsrenten ligger nå på 2,5 prosent, og økningen vil kunne påvirke husholdningene og næringslivet rett før jul.

I en pressemelding skriver Norges Bank at det er høy aktivitet i norsk økonomi, og at arbeidsledigheten er på et historisk lavt nivå. Prisveksten har steget videre og er klart over målet på 2 prosent. Vi setter opp renten for å dempe prisveksten. Norges Bank skriver også at styringsrenten mest sannsynlig settes videre opp i desember.

– Vi registrerer at Norges Bank fortsetter på rentebanen sin. Tatt i betraktning hvordan husholdningene og næringslivet har blitt truffet av den raske renteoppgangen i høst, tror vi at vi nærmer oss rentetoppen nå, sier Konserndirektør Roar Snippen i SpareBank 1 Sørøst-Norge.

Roar Snippen Konserndirektør økonomi og analyse (CFO)
Konserndirektør Roar Snippen påpeker at renteøkningen vil påvirke julehandelen. 

Tøffere økonomisk

Mange får en strammere økonomi når prisene øker raskt, samtidig som renten settes opp. Ved å heve renten, er målet til Norges Bank å redusere risikoen for at prisveksten fester seg på et høyt nivå. Dermed reduseres behovet for å sette renten mye opp senere utover vinteren.

– Det var ventet at Norges Bank skulle sette opp renten på rentemøtet, men det lå usikkerhet i markedet siden de forrige renteøkningene har bidratt til å kjøle økonomien vesentlig i det siste, påpeker konserndirektøren.

Vil kunne påvirke julehandelen

Bankene har først anledning til å heve renten ut i markedet seks uker etter at Norges Bank har gjort justeringer. Det betyr at de nye renteprisene vil slå inn rett før jul.

– Vi antar at renteøkningen vil påvirke julehandelen. I fjor handlet vi for 130 milliarder, og det er anslått at julehandelen vi bli lavere i år. Med den nye renteøkningen, vil nok flere få en tøffere juletid økonomisk, sier han.

Eksempel på hvordan renteøkningen virker inn for folk:

  • 0,25 prosent i renteøkning betyr at et lån på 1 000 000 vil bli 2500 kroner dyrere i året.
  • En husholdning med en boliggjeld på 3 000 000 vil da få en økt renteutgift på kr 7500 før skattefradrag.