Til innholdet

Meny

Sandefjord Kilen

Sandefjord: Optimisme i byens næringsliv, til tross for tøffe tider for mange

SpareBank 1 Sørøst-Norge har tatt tempen på næringslivet i vår region, der vi har spurt nesten 1000 bedrifter og 2000 husstander i hele Sørøst-Norge hva de tror om den økonomiske utviklingen. Her kommer det frem at bedriftene i Sandefjord er optimistiske med tanke på fremtiden, men at en av tre bedrifter i kommunen opplever anstrengt økonomi.

Last ned hele rapporten for Sandefjord ved å trykke her

 

– Vi ser at Sandefjord har en positivtetsscore på +6. Det er en liten økning fra i fjor da scoren vår var på +5. Det som drar opp scoren mest i positiv retning er forventning til omsetning og etterspørsel, mens investeringsvilje i det kommende året er det som trekker mest ned, sier lokalbanksjef i Fredrik Thorsen hos SpareBank 1 Sørøst-Norge i Sandefjord.

 

Spurt næringslivet en rekke spørsmål

I undersøkelsen som Kantar har gjennomført for SpareBank 1 Sørøst-Norge, er bedriftene blitt bedt om å svare på en rekke ulike spørsmål tilknyttet økonomi.

Blant annet er de blitt spurt om hvordan økonomien deres er nå sammenlignet med for et år siden, hvordan de ser for seg utviklingen av bedriftens økonomi fremover og hvordan de ser for seg omsetning, ansettelsestakt og lønnsomhet fremover.

Jo mer optimistiske folk er, jo større blir pluss score. 

– I tillegg har vi også stilt andre samfunnsspørsmål som kan ha innvirkning på driften, blant annet forholdet til Sandefjord kommune, forteller Thorsen.

Svært fornøyd med kommunen

Sandefjord er kjent som en svært næringsvennlig kommune, og det gjenspeiler seg også på svarene i undersøkelsen. Her scorer kommuneadministrasjonen og politikerne skyhøyt i forhold til de andre kommunene i regionen.

I Sandefjord svarer hele 64 % av de spurte at de er svært fornøyde eller fornøyde med hvordan kommunen legger til rette for næringslivet, mens i nabobyene Tønsberg og Larvik er det kun 20 % som svarer det samme.

 

 

Fredrik Thorsen 3832

 –Det viser at vi har et meget godt samarbeidsklima i kommunen mellom næringslivet, næringsforeningen, kommuneadministrasjonen og politikerne. Dette bidrar til forutsigbarhet og gode rammevilkår for bedriftene våre, sier Thorsen.

Flere bedrifter har kritisk økonomi

Selv om det er lagt godt til rette for næringslivet, kommer vi ikke utenom at det er tøffe tider for mange. Og dette viser seg ved at 33 % av bedriftene i kommunen opplever å ha trang eller kritisk økonomi.

 

– I fjor høst svarte 28 % av bedriftene at økonomien var trang eller kritisk. Vi se ser dermed en økning på 5 %-poeng på et halvt år. Det er bekymringsverdig at så mange bedrifter opplever dette. Økte personalkostnader, økte råvarepriser og lav kronekurs er det som bekymrer mest og som sammen med økte rentekostnader er faktorer som bidrar i negativ retning her, forteller Thorsen.

Enkelte næringer skiller seg positivt ut

Selv om næringslivet i Sandefjord generelt sett er ganske nøytrale i forhold til forventninger, er det noen bransjer som ser mer lyst på fremtidsutsiktene enn andre.


– Det er særlig innen industri, privat tjenesteyting, varehandel og eiendom vi finner størst tro på fremtiden. Innen bygg og anlegg, reiseliv og primærnæringen er det bedring, men fortsatt mer pessimisme enn optimisme å spore. Totalbildet for Sandefjord viser imidlertid en gryende optimisme og fremtidstro i næringslivet, forklarer Thorsen.

 

Mye positivt som skjer

Som lokalbanksjef kjenner Thorsen næringslivet i Sandefjord godt. Jevnlig møter han mange mennesker med gode initiativer som lykkes med virksomhetene sine. Banksjefen er derfor også optimistisk på vegne av næringslivet i byen vår.

 

– Det gode samarbeidsklimaet og gründerskapet i byen vår og at det er så mange som drar i samme retning her, bidrar til at det fortsatt et godt driv i store deler av næringslivet i Sandefjord. Det lover godt for fremtiden i byen vår, sier Thorsen.

Sandefjord Kilen