Til innholdet

Meny

Framlarvikfolkemengde

Store kontraster i Larvik: Bedriftene er misfornøyde med kommunen

Konjunktur Sørøst viser tall som forteller at bedriftene i Larvik i stadig større grad er misfornøyde med kommunens tilrettelegging. Likevel er bedriftene blant de mest optimistiske i regionen, mens det er folket som er pessimistene.

Denne artikkelen er basert på statistikk fra Forventningsundersøkelsen i Sørøst-Norge våren 2023. For en oversikt over resultatene fra Larvik kan du laste ned rapporten her: Forventningsundersøkelsen Larvik 2023 

 

Konjunktur Sørøst har vært tilstede under arrangementet Larvik FramForAlt for å vise fram hva bedrifter og folk i regionen forventer det kommende året. Ingeborg Skaalen Berg i SpareBank  1 Sørøst-Norge tok med noen tall som overrasket lokalt næringsliv og politikere. 

- En av fire bedrifter er fornøyde med Larvik kommune og hvordan det legges til rette for næringsvirksomhet. Men snur man på tallene, så skremmer de, forteller hun til Østlandsposten

Det betyr at tre av fire er misfornøyd med kommunen.

Jørund Buen og Ingeborg Skaalen Berg fra SpareBank 1 viser fram både positive og negative trender i Larvik.

Skaalen Berg kunne fortelle de oppmøtte om hvordan Larvik kommune kommer verst ut i Sørøst-Norge på statistikken, hvor 38 prosent av bedriftene forteller at de er direkte misfornøyde med hvordan Larvik kommune tilrettelegger.

Det er ikke dette resultatet som burde bekymre mest, men heller hvordan utviklingen har gått feil vei. 

- Antallet har økt fra 27 prosent i fjor. En stor negativ endring på et år, oppsummerer hun til Østlandsposten.

Likevel er bedriftene generelt optimister til egen fremtid, og mer optimistiske enn alle andre Vestfold-kommuner. Undersøkelsen viser at bedriftene i Larvik er spesielt optimistiske på økt lønnsomhet, antall årsverk og omsetning. 

 

I Larvik ser bedriftene optimistisk på fremtiden, og er kun slått av Drammen i regionen.

 

Tore Hansen, leder av Næringsforeningen, gleder seg over tallene. 

- Dette var hyggelige tall. Jeg ser ingen åpenbar forklaring på det, men Larviks næringsliv har ikke hatt de store opp- og nedturene. Vi har vært mer på det jevne hele tiden, så i vanskelige tider blir det kanskje ikke fullt så vanskelig, sier han til Østlandsposten.

Men ikke alle næringene er like fornøyde. Undersøkelsen viser at reiseliv og privat tjenesteyting drar tallene i statistikken i positiv retning, mens industri, eiendom og bygg og anlegg har endret mening siden i fjor. 

Selv om bedriftene i Larvik fortsatt er optimistiske har forventningene stupt sammenlignet med fjorårets undersøkelse. 

 

Store kontraster mellom folk og bedrifter 

Befolkningen i Larvik viser derimot ikke samme optimisme som bedriftene. I Sørøst-Norge er det kun husholdninger i Skien og Lier som er mer negative enn i Larvik. 

Det er en kontrast at bedriftene er mest positive i Vestfold og folket er mest negative i samme område.

I Larvik er forskjellene mellom folks og bedrifters forventninger større enn i resten av regionen

 

- Larviksfolk tror ikke egen økonomi blir så bra det neste året, og de ser på den som dårlig i det året som har vært. I Sandefjord synes de ikke det siste året har vært så galt, men de tror også på at det blir verre neste år, leser hun ut av tallene til Østlandsposten.

Tallene kan tyde på at folk i Larvik har følt på en tøffere økonomisk periode i lengre tid enn andre steder. 

Dette har gått ut over investeringsviljen blant husholdningene. Undersøkelsen viser at under 50 prosent planlegger investeringer det kommende året. 

 

Undersøkelsen kan hjelpe kommunen

Kommunedirektør Gro Herheim var også til stede under presentasjonen, og ble både overrasket og nysgjerrige på tallene lagt fram av Skaalen Berg.

- Jeg ble overrasket over resultatene. Dialogene vi har med næringslivet gir et annet inntrykk. Uavhengig av dialogene forteller undersøkelsen likevel at vi har en jobb å gjøre. Noe vi må styrke oss på og forbedre oss på, fortsetter hun, sier hun til Østlandsposten.

Kommunedirektør Gro Herheim håper at funnene i undersøkelsene kan peke ut forbedringsområder for kommunen.

Herheim er derimot tydelig på at undersøkelsens resultater burde bli tatt seriøst, og vil undersøke hvorfor slike røde tall har oppstått i Larvik. 

- Vi har bedt SpareBank 1 om en gjennomgang av undersøkelsen og datagrunnlaget. Da kan vi få vite hvor det trykker. Er det spesielle bransjer eller annet? Er det entreprenørene som har svart på plan- og bygningssaker eller er det utelivsnæringen som har svart på saker om skjenkebevilling? Næringslivet skal være fornøyde med Larvik kommune og oppleve oss som en grei samarbeidspartner. Og at vi yter god service og legger til rette, oppsummerer hun til Østlandsposten

 

Næringsliv og lokalpolitikere peker på plan og byggesak 

For å forklare hvorfor bedriftene likevel er misfornøyde med kommunen peker næringsforeningens leder, Tore Hansen, på en spesiell del av kommunens virksomhet – plan og byggesak.

- Der næringslivet møter kommune er som oftest innen plan og byggesak. Det er ikke så mye annet kommunen tilrettelegger for, så det er i hovedsak der næringslivet møter kommunen. Så den kritikken er i hovedsak rettet dit. Det er en stor økning på et år og det kan ikke handle om eiendomsskatt. Den rammer ikke næringslivet, sier han til Østlandsposten før han avslutter: 

- Dette er ikke noe vi kan leve med over tid.

To ordførerkandidater var også til stede for å kommentere resultatene – og resultatene fra undersøkelsen skapte en felles enighet under valgkampen.

Både Birgitte Gulla Løken fra Høyre og Elin Nyland fra Arbeiderpartiet forteller til Østlandsposten hvordan de vil jobbe videre med tallene: 

- Plan og byggesak er ofte det første møtet med kommunen, og kanskje det eneste. Den holdningen vi ønsker må først og fremst inn i den avdelingen. Dette har vi snakket om i årevis. Nå er det viktig å si at det finnes veldig mange gode medarbeider der, men det er en holdning som må endres, fortsetter Løken.

Nyland opplever også at plan og byggesak har hatt mye oppmerksomhet rettet mot seg over lang tid, dessverre ikke bare positivt.

- Jeg vet det har vært mange prosesser der og at man har vært presset på kapasitet. Man skal ikke skylde på det, men det er et faktum at Larvik kommune er stramt bemannet. Jeg tror man må jobbe mer med dialogen og det vet jeg de er opptatt av. Det er helt sikkert noe å gå på der, avslutter hun.

 

Arrangementet Larvik FramForAlt samlet folk fra forskjellige bakgrunner for å lære mer om blant annet folk og bedrifters forventninger og opplevelser av kommunen.