Til innholdet

Meny

Store svingninger blir normalen

De siste månedene har strømprisen skutt i været, ikke minst i prisregionen som Sørøst-Norge er en del av. Trolig må vi forberede oss på dyrere strøm også i årene som kommer.

– Strømmarkedet er komplekst og påvirkes av en rekke faktorer både nasjonalt og internasjonalt, også politiske forhold. Summen av flere sammenfallende faktorer bidrar til dagens høye strømpriser, forklarer Jørund Buen, bærekraftsjef i SpareBank 1 Sørøst-Norge

 

Væravhengig produksjon

Norge er en del av det europeiske kraftmarkedet, følgelig påvirkes prisen i Norge av prisen på strømmen som vi eksporterer og importerer til og fra Europa. Hovedårsakene til de høye prisene er økt forbruk i vintermånedene kombinert med lav fyllingsgrad i vannmagasinene i Sør-Norge og uvanlig høye kraftpriser på kontinentet. Det har også vært mindre vind både i Norden og Europa de siste månedene. Det har gitt lavere produksjon av vindkraft, som er den fornybare ressursen landene i Europa i økende grad baserer seg på etter hvert som kullkraft- og kjernekraftverk skal fases ut.

 

Jørund

Mer grønn produksjon

– Norsk kraftproduksjon, i økende grad også den europeiske, er fornybar og væravhengig. At vi faser inn mer vind- og solkraft, er bra for det grønne skiftet, men det vil bidra til større svingninger i strømmarkedet. Pristopper, som den vi har nå, er krevende for både bedrifter og privathusholdninger, sier Buen.

Høy karbonpris

Prisen for gass har også vært uvanlig høy, blant annet påvirket av Russland/Ukraina-konflikten og usikkerhet rundt Nord Stream 2, en 1200 kilometer lang russisk gassrørledning som går gjennom Østersjøen til Tyskland, og som dobler Russlands eksportkapasitet. Det er i tillegg usikkerhet knyttet til oljeprisen, som igjen henger sammen med gassprisen.

Etterspørselen etter gass ellers i verden har økt raskt i takt med gjenåpningen etter koronapandemien, også dette påvirker strømprisen. 

 

Overføringskapasiteten mellom de ulike sonene i det norske kraftnettet er begrenset. Høye priser og høy etterspørsel i sone Sørøst-Norge vil derfor ikke lett og raskt kunne kompenseres ved overføringer av kraft fra andre soner, for eksempel Midt-Norge, selv om andre soner kan ha både overskudd og vesentlig lavere priser.

Sorost Text Image Kongsberg Bro Vannspeil

Høy karbonpris er nok en faktor som påvirker strømprisen. I 2018 kostet det 50 kroner å slippe ut ett tonn CO2. I dag koster det nærmere 1000 kroner.

– Det er en villet politisk utvikling at det skal koste å forurense, det må til for å klare det grønne skiftet og nå EUs mål om en utslippsreduksjon på 50–55 prosent innen 2030, sier Buen.