Til innholdet

Meny

17. Balcony B

Tønsberg: Optimisme i næringslivet, økonomisk pessimisme blant folk

SpareBank 1 Sørøst-Norge har tatt tempen på næringslivet i vår region, der vi har spurt nesten 1000 bedrifter og 2000 husstander i hele Sørøst-Norge hva de tror om den økonomiske utviklingen. I Tønsberg er vi fortsatt bekymret med tanke på egen økonomi. Blant bedriftene er det imidlertid en mer optimistisk stemning å spore.

Last ned hele rapporten for Tønsberg ved å trykke her

 

– Vi ser at bedriftene er litt mer positive nå enn i fjor på samme tid. Ser vi kun tilbake til høsten, har det vært en markant forbedring, for da var næringslivet pessimistiske. Nå har Tønsberg en positivitetsscore på +8, noe som også er over snittet for fylket vårt, sier Martin Mello lokalbanksjef for Tønsberg og Færder i SpareBank 1 Sørøst-Norge.

 

Spurt både privatpersoner og bedrifter

I undersøkelsen som Kantar har gjennomført for SpareBank 1 Sørøst-Norge, er både bedrifter og privatpersoner blitt bedt om å svare på en rekke ulike spørsmål tilknyttet økonomi.

Blant annet er folk blitt spurt om hvordan økonomien deres er nå sammenlignet med for et år siden, hvordan de ser for seg utviklingen av sin økonomi og hvordan de ser for seg den økonomiske situasjonen i Norge fremover.

Disse forventningene er så blitt summert opp. Jo mer pessimistiske folk er, jo større blir minus score.  

Martin Mello

– Her ser vi et klart skille ved at bedriftene i Tønsberg er klart mer optimistiske enn hva folk i kommunen generelt er. For folk flest har ganske lave forventninger til økonomien, med en negativ score på -26, forteller Mello.

Tøffe tider, men bedring i sikte

Det siste året har det vært en stor økning i levekostnadene for de aller fleste. Spesielt har de økte rentene spist mye av husholdningsbudsjettet til mange boligeiere. Det viser seg blant annet ved at hele 29 % i Tønsberg opplever at privatøkonomien er trang eller kritisk.

 


Dette er høye tall, og noe som mange i Tønsberg kjenner på i sin hverdag. Vi har høye boligpriser i forhold til nabokommunene, så da merkes renteoppgangen ekstra godt her. Nå er det imidlertid kommet sterke signaler fra sentralbanksjefen om at rentetoppen er nådd og at neste rentejustering vil være et rentekutt.

Samtidig er det spådd at årets lønnsoppgjør igjen vil gi de fleste reallønnsvekst. Det vil forhåpentligvis bidra til at det blir litt lettere å få husholdningsbudsjettet til familien å gå opp, sier banksjefen.

Lite nye biler og båtkjøp


At det er mange som har det litt trangt viser seg også ved at hele 62 % svarer at de ikke har planer om å gjøre noen investeringer i det kommende året. Verken ny bil, båt, hytter, hus eller oppussing står på planen for svært mange. 

 

Selv i båtbyen Tønsberg planlegger ikke folk å investere i ny båt.

 

– Nedgangen i investeringsvilje ser vi blant annet på nyregistreringen av biler. I mai i fjor ble det registrert 13342 nye biler, mens det i mai i år ble registrert 10 253 biler på landsbasis. En nedgang på 23 %. Samtidig er det sterk nedgang i båtsalget, så etterspørselen etter dyre kapitalvarer blant Tønsbergenserne er betydelig mindre nå, sier banksjefen. 

God fremtidstro i bedriftene

Næringslivet i Tønsberg har god tro på fremtiden og flertallet har god tro på økt omsetning og ser for seg at de trenger å ansette flere folk i løpet av året.


– Det er særlig innen industri, privat tjenesteyting, varehandel og eiendom vi finner størst tro på fremtiden. Innen bygg og anlegg, reiseliv og primærnæringen er det bedring, men fortsatt mer pessimisme enn optimisme å spore. Totalbildet for Tønsberg viser imidlertid god optimisme for fremtiden i næringslivet, forklarer Mello.

Stor drive i næringslivet

I det daglige møter Mello mange mennesker med gode initiativer som står på og legger ned mye innsats for at virksomhetene deres skal lykkes. Banksjefen er derfor også optimistisk på vegne av næringslivet i byen vår.

– Det godt drive i næringslivet både i Tønsberg og Færder. Det er mange som drar i samme retning her. Den gryende optimismen i næringslivet lover godt for videre vekst i arbeidsmarkedet i byen vår, sier Mello.

Teie 4