Til innholdet

Meny

20240126 123222

Tønsberg: Vi ser litt lysere på økonomien vår nå

Selv om det fortsatt råder sterk pessimisme i forhold til fremtidstroen til økonomien, ser det ut som folk i Tønsberg er på vei opp av den verste bølgedalen nå. Det viser nye tall fra konjunkturbarometeret til SpareBank 1 Sørøst- Norge.

– Med en pessimistscore på -24 er faktisk folk i Tønsberg de som er minst pessimistiske i hele regionen, sier leder bærekraft, Jørund Buen og rådgiver bærekraft, Ingeborg Skaalen Berg i SpareBank 1 Sørøst Norge.

Ingeborg Skaalen Berg og Jørund Buen fra SpareBank 1 Sørøst-Norge

Det kommer frem i en ny undersøkelse som banken har fått gjennomført, og som Ingeborg Skaalen Berg og Jørund Buen nylig presenterte for den administrative ledelsen i Tønsberg Kommune.

Alle tallene er også tilgjengelig på nettsiden til Tønsberg her på Konjunktur Sørøst, sammen med andre tall på både privatøkonomi og økonomien til bedriftene i regionen.

Du kan også laste ned den fullstendige rapporten til Tønsberg her.

 

Klart mindre pessimisme enn i resten av Vestfold

Ser vi på hele Vestfold under ett, er totalscoren på – 42. Det betyr at Tønsberg ligger godt over snittet i fylket.

For å beregne hvordan folk ser på økonomien, er de blitt bedt om å svare på en rekke ulike spørsmål. Svarene blir så omregnet til et forholdstall som utgjør totalscoren.


– I undersøkelsen spør vi blant annet om hvordan folk ser på økonomien i egen husstand fremover, om de mener det er et godt tidspunkt å gjøre større investeringer til hjemmet, om økonomien i husstanden er bedre eller dårligere i forhold til i fjor og hvordan de ser på økonomien i landet som helhet, forklarer Buen. 

Folk ser jo ikke helt rosenrødt på økonomien fremover, men Tønsberg beholder topplasseringen fra tilsvarende undersøkelse våren 2023.

20240126 123203

Nøytrale forventninger blant bedriftene

Bedriftene i Tønsberg er svakt negative til neste år, med en negativ score på -3.

– Vi ser at bedriftene i Tønsberg har snudd fra å være ganske positive i fjor på samme tid, da med en score på 19, til nå å ligge på -3. Så dette er en ganske markant nedgang, forteller Buen.

Grafene sammenligner Sørøst-Norge til venstre, Vestfold fylke i midten, og Tønsberg kommune til høyre.

Den bransjen som skiller seg ut som mest optimistisk, er varehandelen.

– Til tross for renteøkninger, prisstigning og en lav kronekurs som gjør det dyrere å importere, ser det ut til at handelsstanden fortsatt ser for seg en viss vekst innenfor sin bransje. Det er et godt tegn for alle som jobber innenfor denne sektoren i Tønsberg, sier Skaalen Berg.

Svært få tenker å nedbemanne


Totalt er det 66 % av bedriftene i regionen som ser for seg at lønnsomheten i bedriften blir den samme, eller at den vil stige fremover. Samtidig er det svært få som planlegger å nedbemanne.

– 90 % av bedriftene ser for seg at de kommer til å ha samme arbeidsstokk til neste år, eller at de må utvide staben. Det er kun 10 % som ser for seg at de blir nødt til å kutte. Her er det nok mange bedrifter innen bygg og anlegg som ser for seg kutt, forteller Buen.   

Bygg og anlegg mest pessimistiske

For det er innen bygg og anlegg den største pessimismen råder, med en negativ score på hele 23. Dette er en markant forverring fra i fjor. Det skyldes blant annet at det så langt i år har vært en stor nedgang i både igangsetting av nye boliger og salg av nye boliger.

Tall fra Boligprodusentenes Forening viser at igangsetting av nye boliger er ned 27 % i forhold til samme tid i fjor.

Dette er det laveste tallet foreningen har målt siden de satte i gang med målingene i 1999. Så det er ikke rart dette virker inn på bransjens syn på nær fremtid, forteller Skaalen Berg.

 

Resultatene fra forventningsundersøkelsen ble presentert på Støperiet i Tønsberg.

Mye positivt som skjer

Buen og Skaalen Berg kjenner næringslivet i regionen godt. Jevnlig møter de mange mennesker med gode initiativer som lykkes med virksomhetene sine. De to er derfor optimistiske på vegne av næringslivet i Tønsberg.

– Til tross for tøffere tider for enkelte bransjer, er det et godt driv i store deler av næringslivet i Tønsberg. Det skjer mye spennende her, og det tas mange spennende initiativer. Så vi har god tro på det lokale næringslivet, sier begge to.