Til innholdet

Meny

Unge jobbsøkere forventer tydelig fokus på bærekraft

Miljø og bærekraft blir stadig viktigere verdier når unge skal velge arbeidsgiver.

 

–Bærekraft blir en stadig viktigere faktor for målgruppen "Young professionals". De forventer at virksomheter skal bidra til å redusere klimaavtrykk, men også ha bærekraftige løsninger ovenfor menneskene som jobber der.

Mats Aas Furulund er daglig leder i rekrutteringsbyrået Academic Work, som har spesialisert seg på denne målgruppen.

–Unge, ambisiøse arbeidssøkere må kunne identifisere seg med arbeidsplassen. Det er ikke lenger bare et sted å jobbe.

–Vi vet at unge er svært opptatt av miljø og bærekraft, og derfor blir dette også viktig verdier når de skal velge arbeidsgiver. Hvordan bedriften klarer å formidle sin historie om bærekraftsatsing kan være avgjørende for om de blir valgt, sier han.

"YOUNG PROFESSIONALS" er studenter og nyutdannede som er i starten av sin karriere. De bidrar ofte med ny kunnskap innen sitt felt, og inspireres av ny kunnskap, faglig og personlig utvikling og nye erfaringer. Identifiserer seg ofte sterkt med arbeidsplassen og ønsker mer enn å «bare gjøre jobben sin». (kilde: Academy Work)

Ypp An Amazing Opportunity For Young Professionals Here Is What You Need To Know Before You Apply 54B3acfb 44Ed 431A 9787 8595A124c5d6

Bærekraft stadig viktigere

Academic Work gjennomfører årlig undersøkelsen YPAI (Young Professional Attraction Index) som kartlegger hva denne gruppen verdsetter mest når de skal velge arbeidsgiver. Undersøkelsen viser at virksomhetens bærekraftprofil blir et stadig viktigere konkurransefortrinn i kampen om de unge hodene.


Fra YPAI 2021. Kilde: Academic Works/Kantar

Aas Furulund forteller at bevissthet rundt bærekraft ikke bare handler om miljø og klima, men også hvordan virksomheten tilrettelegger for de ansatte

–Unge, kloke hoder forventer en dynamisk arbeidsplass hvor mangfold, fleksibilitet, likestilling og miljø står i fokus. Og dette bør vises i praksis!

Han mener mange virksomheter er utydelige på hva de legger i bærekraft og anbefaler å være så spesifikk som mulig.

–Vær spesifikk om bærekraftstiltak i stillingsutlysninger og intervjurunder. Fortell om konkrete satsningsområder og tilpass budskapet til målgruppen du ønsker å rekruttere.

MF AW Pressebilde Ute (1)

Vær konkret!

Aas Furulund mener det har gått litt inflasjon i berekraft-begrepet. Alle bruker det, men ikke like mange er tydelige på hva de legger i det.

–Vår erfaring er at virksomheter som formidler konkrete historier om hvordan de jobber med bærekraft fremstår mest troverdig, og slik også mest attraktive for denne målgruppen.

–Vær spesifikk om bærekraftstiltak i stillingsutlysninger og intervjurunder. Fortell om konkrete satsningsområder og tilpass budskapet til målgruppen du ønsker å rekruttere. Forsøker du å nå alle blir gjerne budskapet utydelig og lite relevant.

Søkernes marked

– I en rekrutteringsprosess må vi vise hva vi kan tilby. Det er søkerne som skal velge Jotun - ikke omvendt. 

Åsmund Bergem er HR-rådgiver i den Sandefjordbaserte malingsprodusenten, og forteller om et arbeidsmarked hvor stillingene ofte er flere enn søkerne, og om en målgruppe med tydelige forventninger til arbeidsgiveren.

–Bærekraftsspørsmål kommer alltid opp under intervjuene og de unge søkere er mest opptatt av dette, sier Bergem.

–Jotun er representert i over 100 land, og vi jobber systematisk og strategisk med bærekraft og vårt samfunnsansvar i hele organisasjonen.

–Men vi er også opptatt av å vise det i praksis, på en måte som engasjerer og involverer de ansatte.

Img 8162

–Og kanskje aller viktigst - vi knyttet det hele opp mot vår egen virksomhet, ved å fokusere på utfordringen med at skip frakter organismer fra et sted i verden til et annet.

Ocean Week

Jotun inviterte ansatte til å "rydde sin favorittstrand" i forbindelse med NRKs TV-aksjon "Et hav av muligheter" i 2020. Over 300 strandryddesett ble revet vekk i løpet av kort tid, og de ansatte delte bilder av ryddingen gjennom interne kanaler.

–I år utvidet vi dette initiativet med konseptet "Jotun Ocean Week", hvor vi i tillegg til strandrydding inviterte til interne foredrag om temaet, forteller Bergem.

–Og kanskje aller viktigst - vi knyttet det hele opp mot vår egen virksomhet, ved å fokusere på utfordringen med at skipsfart frakter organismer fra et sted i verden til et annet. Jotun utvikler bunnstoff som reduserer begroing på skroget, og dermed minsker båters miljøpåvirkning.

–Vi ser at denne type interne kampanjer skaper stor entusiasme hos de ansatte og er gode "caser" å vise frem til unge, miljøbevisste arbeidssøkere, avslutter Bergem.

 

STRANDRYDDING: 300 av 1000 Jotun-ansatte i Norge ryddet strender og delte bilder i intern fotokonkurranse