Til innholdet

Meny

Om Konjunktur Sørøst

Konjunktur Sørøst er et kraftfullt verktøy som gir innblikk i lokal statistikk, artikler og analyser om nærings- og samfunnsutvikling. Prosjektet er i konstant bevegelse, oppdateres kontinuerlig og alltid klar for å dele kunnskap om nye temaer og flere steder.

Les mer om metoden

 

Bakgrunn

Konjunktur Sørøst-Norge er et verktøy skapt av Sparebank 1 for å fremheve utvikling og trender der du jobber og bor. Informasjonen formidles gjennom statistikk og artikler på våre sider, og foredrag i ditt lokale næringsmiljø. Målet er at ved å kartlegge regionens konjunktur kan vi finne styrker, og områder for forbedring, slik at næringen kan vokse og vi kan tilby hjelp der det trengs. Målgruppene våre er både private og offentlige aktører, samt de lokale næringene og samfunnene.  

 

Lokalt i Sørøst-Norge  

Konjunktur Sørøst holder til i områdene banken jobber – 17 steder i Vestfold, Telemark, og Nedre Buskerud i Sørøst-Norge. Noen steder er 2 kommuner slått sammen, eksempelvis Kongsberg og Flesberg. God dialog med lokale representanter har hjulpet til å utforme de lokale regionene, slik at stedene representerer regionen de lokale oppfatter som «sitt sted». Som lokalbank er det også en del av vårt samfunnsansvar å trekke fram meninger og nyheter fra ulike områder, slik at hele regionen blir representert i vårt arbeid.

 

Forventningsundersøkelser

På våre sider henter vi informasjon fra SSB, NAV, andre relevante kilder, og våre egne undersøkelser. I samarbeid med Kantar gjennomfører vi årlige forventingsundersøkelser blant bedrifter og folk for å måle økonomiske forventninger de neste 12 månedene.

Målet er årlige målinger for å følge utviklingen i regionen, og hvordan de utvikler seg over tid. Resultatene blir delt i samarbeid med interessenter i regionen for å informere om resultatene, helt ned på lokalt nivå. Du kan også finne resultatene blant våre artikler.

Du kan lese mer om forventningsundersøkelser her!

 

 

Innspill?

Konjunktur Sørøst skal levere oppdatert statistikk, artikler og analyser du ønsker om din lokale region. Siden vil aldri bli ferdig og vi ønsker å høre dine innspill slik at siden kan være et godt verktøy for deg eller din bedrift. Ta gjerne kontakt med Ingeborg!