Til innholdet

Meny

Boligkjøpere Flytter

Vestfold har de mest fornøyde innbyggerne

Fra boligpris og kommunale tilbud til flytting over kommunegrenser. Her er en oversikt over hvor og hvordan folk flest i Sørøst-Norge ønsker å bo framover.

Denne artikkelen viser resultater fra Konjunktur Sørøst sin forventningsundersøkelse blant innbyggere i Vestfold og Telemark og Nedre Buskerud. Er du interessert i å lese mer om hva andre i regionen tenker om det kommende året? Trykk her for å lese en oversikt forventninger i regionen.

 

1 av 4 ønsker boligpriser under 3 millioner

I årets forventningsundersøkelse har privatpersoner blitt spurt om sine forventninger rundt egen økonomi. Et av de hypotetiske spørsmålene er relatert til boligpris dersom de skal flytte. Her kommer det fram at 1 av 4 på boligmarkedet i Sørøst-Norge har et budsjett på under 3 millioner. I Telemark finner vi de minste budsjettene, hvor 1 av 3 har 3 millioner som maksimal boligpris. 

Det er innbyggerne i Vestfold som sitter med de største budsjettene, med størst prosentandel i alle prisklassene over 3 millioner.

 Slik er folks boligbudsjett fordelt i Sørøst-Norge:

Diagram som viser boligbudsjett i Sørøst-Norge.
De rimeligere boligprisene er mest aktuelle for de fleste, spesielt i Telemark.

Forventningsundersøkelsen viser at folk i Sørøst-Norge – som både bor i byområder med høy boligpris og mer grisgrendte strøk med lavere boligpris – har et mindre boligbudsjett enn de som besvarte en tilsvarende boligundersøkelse i Drammen i samme periode. Blant innbyggere i Drammen var det kun 7 % som rapporterte et budsjett under 3 millioner, mot gjennomsnittet i regionen på 28 %.

 

Med en aldrende befolkning, tilflytting til de store byene og lavere budsjetter kan det tenkes at flere eiendomsprosjekter må satse på rimelige og sentrale leiligheter

Boligselgere Møter Megler

 

Flere ønsker å flytte fra Buskerud

Når privatpersoner i Sørøst-Norge blir spurt om hvor de kommer til å bo om tre år er det totalt 9 av 10 som ønsker å bli på nåværende boligmarked. Med gamle fylkesgrenser på plass kommer det fram at Vestfold trekker dette snittet opp, mens Nedre Buskerud trekker det ned. Tross av at flere planlegger å flytte er det kun 15 % som ønsker seg vekk fra nåværende kommune.

Diagram som viser hvor mange som har lyst til å flytte i Sørøst-Norge
Stort sett har folk lyst til å bo der de bor nå – spesielt hvis de bor i Vestfold.

I Vestfold fylke finner vi de største budsjettene. Her ønsker også en større andel av innbyggerne å bli i egen kommune.

Boligkjøpere Flytter

Blant kommunene i undersøkelsen er Sandefjord mest populær blant egne innbyggere. Kommunen skåret også høyest på tilfredshet blant bedrifter tidligere i år. Når de blir bedt om å svare på hvor de ville flyttet hvis de skulle flyttet, ønsker 75 % av Sandefjordingene å bli boende i egen kommune. Lavest ligger Modum kommune med 45 %. Dette kan virke overraskende når vi tidligere har rapportert at Modum er best på bolig.

Diagram over hvor mange som vil flytte fra kommunen sinHele 30 % er forskjellen mellom Sandefjord og Modum kommune når vi spør innbyggere hypotetisk om de har lyst til å fortsette å bo i samme kommune.

De fleste er fornøyd med tilbudene i kommunen

Hvor tilfreds innbyggerne er med kommunens tilbud kan være en annen faktor som avgjør om de har lyst til å flytte eller ikke. Igjen ser vi at innbyggerne i Vestfold og Telemark er mer fornøyde med egen boplass, sammenlignet med Nedre Buskerud. Eneste tema hvor majoriteten er misfornøyd er folk i Nedre Buskerud når de blir spurt om kollektivtransport.

Diagram over hvor fornøyde innbyggerne er med tilbud i kommunen
Vestfold og Telemark har begge et gjennomsnitt på 62,8 %, mens Buskerud ligger nederst med 60 %.

Det er også andre variabler som påvirker hvor fornøyd man er med kommunens tilbud. Stort sett er det deltidsansatte som er minst fornøyde med ulike tilbud, spesielt kollektivtransporten. 

 

Flere i Nedre Buskerud ønsker å flytte ut av kommunen. Her er innbyggerne også minst fornøyde med kommunale tilbud.

Eiendomsmegler Med Skilt