Til innholdet

Meny

Siste nytt | Artikler

Alle Arbeid Bolig Samfunn Miljø Varehandel
Alle Skien Porsgrunn Kongsberg Drammen Larvik Horten Holmestrand Midt-Telemark Notodden Sandefjord Tønsberg Modum Øvre Eiker Bamble Færder Nome
Ann Kristin Hjalland (1)

Jenter og damer – vi må snakke mer om økonomien vår!

I 2024 eksisterer fortsatt et økonomisk gap mellom kjønnene. Kanskje 8. mars er en mulighet for mange kvinner i alle aldere til å ta viktige valg om kontroll over egen sparing, lån og investeringer?
Web 2020 2021

Bedrifter i Skien mer optimistiske enn i Porsgrunn

I fjor var det næringslivet i Porsgrunn som var mest optimistiske, nå er det bedriftene i Skien som ser mest lyst på fremtiden.
20240126 123212

Tønsberg: Vi ser litt lysere på økonomien vår nå

Selv om det fortsatt råder sterk pessimisme i forhold til fremtidstroen til økonomien, ser det ut som folk i Tønsberg er på vei opp av den verste bølgedalen nå. Det viser nye tall fra konjunkturbarometeret til SpareBank 1 Sørøst- Norge.
IMG 0691

Lite optimisme å spore blant folk og næringsliv i Holmestrand

I Holmestrand tenker folk flest at 2024 blir et tøft år for både privatøkonomien og bedriftene. Det kommer frem i SpareBank 1 Sørøst-Norges nyeste forventningsundersøkelse.
Horten9

Næringslivet i Horten ser lyst på 2024

Selv om folk i Horten er svært pessimistiske til privatøkonomien sin i året som kommer, er bedriftene i Horten mer optimistiske i inngangen til det nye året. Det viser tallene fra konjunkturbarometeret til SpareBank 1 Sørøst- Norge.
Folks Forventninger

Folks forventninger oktober 2023: Store lokale forskjeller

Høstens forventningsundersøkelse viser hvordan folk ser på det kommende året. Selv om hovedbildet er stabilt negativt, varierer resultatene mye mellom de 17 stedene i Sørøst-Norge. Telemark skiller seg ut med betydelige negative endringer. For første gang har vi spurt befolkningen om naturskader, mangfold og diskriminering.
Bedrifters Forventninger

Bedrifters forventninger høsten 2023: Fortsatt positive – så vidt

Bedriftene i Sørøst-Norge har fortsatt et positivt syn på fremtiden, men tallene er på vei nedover. De lokale variasjonene er store, og flere kommuner har byttet plass på rangeringen.
Snekker Håndverker Kaffepause

Lier har høyest sysselsetting i regionen

Sørøst-Norge skiller seg ofte negativt ut i statistikken for sysselsetting og utenforskap. Men regionen har også kommuner som stikker seg positivt ut, og Lier ligger øverst på lista.
Boliglån For Unge

En høy andel utenforskap i Sørøst-Norge

Utenforskap fra arbeid og utdanning har høye tall i flere områder i Sørøst-Norge. Nå burde kommunene jobbe med flere strategier for å begrense utenforskapet og øke sysselsetting i regionen.
Framlarvikfolkemengde2

Store kontraster i Larvik: Bedriftene er misfornøyde med kommunen

Konjunktur Sørøst viser tall som forteller at bedriftene i Larvik i stadig større grad er misfornøyde med kommunens tilrettelegging. Likevel er bedriftene blant de mest optimistiske i regionen, mens det er folket som er pessimistene.
Adobestock 246212029

Størst optimisme hos næringslivet i Drammen

SpareBank 1 Sørøst-Norge har tatt tempen på næringslivet i distriktet. Her kommer det frem at bedriftene i Drammen er de mest optimistiske med tanke på fremtiden, sammenlignet med nabokommunene.
Notodden Industri Liggende 2

Større optimisme på Notodden enn i Kongsberg

SpareBank 1 Sørøst-Norge har tatt temperaturen på næringslivet i distriktet. Her kommer det frem at bedriftene på Notodden er svakt optimistiske med tanke på fremtiden, mens næringslivet på Kongsberg er mer pessimistiske.
Skien Sett Fra Klosterøya

Skiensfolk mest bekymret for økonomien

I en ny undersøkelse om folks forventninger til privatøkonomien sin, kommer det frem at folk i Skien er mye mer bekymret enn i nabobyen Porsgrunn.
Modum Fra Bak Vingen

Lite optimisme å spore hos næringslivet på Modum

SpareBank 1 Sørøst-Norge har tatt tempen på næringslivet i distriktet. Her kommer det frem at bedriftene i Modum er de mest pessimistiske med tanke på fremtiden blant alle kommunene i regionen.
Sorost Text Image Tønsberg Slottsfjellet 1

Nå ser vi litt lysere på vår egen økonomi i Tønsberg

I løpet av fjoråret ble vi stadig mer pessimistiske for privatøkonomien vår. Nå har dette snudd, i hvert fall i Tønsberg. Det kommer frem i en ny undersøkelse som SpareBank 1 Sørøst-Norge har fått gjennomført.
Bedriftsmøte

Bedrifters forventninger mai 2023

Dette er et sammendrag av forventningsundersøkelsen 2023, gjennomført i Nedre Buskerud, Vestfold og Telemark. Overordnet har undersøkelsen har målt tempen på husstandens økonomi og landets økonomiske situasjon, og sammenligner 2022 med 2023.
Kvinne Og Barn

Folks forventninger mai 2023

Dette er et sammendrag av forventningsundersøkelsen 2023, gjennomført i Nedre Buskerud, Vestfold og Telemark. Overordnet har undersøkelsen har målt tempen på husstandens økonomi og landets økonomiske situasjon, og sammenligner 2022 med 2023.
Kongsberg

Ny lav måling for forventningsundersøkelsen

Store endringer har skjedd i verden i 2022, men også lokalt her i Sørøst-Norge. Årets utgave av forventningsundersøkelsen viser store endringer i bedrifters og folks syn på økonomisk utvikling det kommende året.
Etactics Inc Gnsjzu4 3Xa Unsplash (2)

Hvordan redusere det rekordhøye sykefraværet?

Mange bedrifter sliter med høyt sykefravær, men hvilke bransjer er mest utsatt? Hvordan kan man forebygge og tilrettelegge for å snu trenden fra fravær til nærvær.
Pexels Christina Morillo 1181343

2023 er året for endringer i norsk økonomi

Etter flere år med store hendelser og svingninger i økonomien predikerer SSB endelig en konjunktur på vei mot normalen. Her kan du lese vår oppsummering av konjunkturtendensene, suplementert med lokal statistikk.
Pexels Vishnu R Nair 1105666

Prioriterer å bruke penger på aktiviteter

Etter markante prisøkninger og rentehevinger, har mange av oss begynt å endre handlevaner. Men vi ønsker fortsatt å gjøre hyggelige ting på fritiden. Det kommer tydelig frem i en forbrukerundersøkelse gjennomført av Respons Analyse på oppdrag fra SpareBank 1.
Pexels Nextvoyage 713081 (1)

Normalisering i boligmarkedet

Boligmarkedet har vært svært hett i Vestfold de siste årene. Nå tyder mye på at markedet har normalisert seg i forhold til tilbudet og etterspørselen av boliger som vi hadde før pandemien brøt løs.
Cybersikkerhet

Vær forberedt på dataangrep

Norsk næringsliv er dårlig forberedt på cyberangrep, og risikoen er økende. Hvor forberedt er bedriften din dersom den skulle bli utsatt for hacking?
Pexels Stefan Stefancik 919607

Inkludering øker trivsel for alle

Her kan du lese mer om hva din bedrift kan gjøre for å bidra til å snu trenden fra utenforskap til inkludering.
Pexels Marcin Jozwiak 2800121

Datafangst bidrar til en grønnere transportbransje

I 2022 steg drivstoffprisene* for lastebileiere med 46,5 %. Det merkes godt i transportbransjen. Derfor er det viktig å ha løsninger som kan bidra til mer energieffektiv drift. Det har selskapet Cognia Technology på Borgeskogen utviklet.
Drammen

Folks forventninger – Drammen er blant Sørøst-Norges mest positive

I årets forventningsundersøkelse havnet drammenserne blant Sørøst-Norges mest positive. Men også her er folk bekymret over økonomien.
Kort Og Betaling

I 2023 ønsker flere hjemmekontor

I fjor forventet få bedrifter i Sørøst-Norge å legge til rette for mer hjemmekontor etter korona. Ifølge en ny undersøkelse jobber derimot 43 % av ansatte nå regelmessig hjemme, og mye tyder på at trenden vil fortsette.
Visning Med Eksklusivt Prospekt

Renovering av bolig er den mest populære investeringen

Når folk skal investere er oppgradering av egen bolig det mest populære svaret. Derimot sier over halvparten at de ikke har noen investeringsplaner i nærmeste framtid.
Stellrweb Djb1whucfby Unsplash Flipped

Er budsjettforlikets innstramminger for klimaet kontraproduktive?

Regionsdirektør for NHO Vestfold og Telemark, Kristin Saga, mener innstrammingene i høstens budsjettforlik kan påvirke bedrifter i Sørøst-Norge.
Sebastian Coman Photography Nqqnjfovvrs Unsplash Crop

Går mot den beste julebordsesongen noensinne!

I år er det svært mange som skal på julebord. Det er godt nytt for restaurantene, cateringselskapene og hotellene i Sørøst-Norge.
Boligkjøpere Flytter Artikkelkort

Vestfold har de mest fornøyde innbyggerne

Fra boligpris og kommunale tilbud til flytting over kommunegrenser. Her er en oversikt over hvor og hvordan folk flest i Sørøst-Norge ønsker å bo framover.
Lore Schodts Bnpioil02tu Unsplash

Venter nedgang i julehandelen

Årets mest hektiske handlemåned står for tur. Strammere økonomi og økt fokus på bærekraft er imidlertid med på å dempe julehandelen i forhold til i fjor. Det kommer frem i en ny undersøkelse som SpareBank 1 har fått gjennomført.
Samboere På Sofa

Folk i Sørøst-Norge er bekymret for egen økonomi

Krisen har nådd lommeboka til folk i Sørøst-Norge. Økte priser på strøm, mat og drivstoff bekymrer. Kantar har aldri målt så lave tall tidligere i en forventningsundersøkelse til husstander.
Sorost Renter1

Norges bank strammer ytterligere til

I dag torsdag 3. november besluttet Norges Bank å heve renten med 0,25 %. Styringsrenten ligger nå på 2,5 %, og økningen vil kunne påvirke husholdningene og næringslivet rett før jul.
Last Ned

Mer økonomisk bekymring i Skien enn i Porsgrunn

En ny undersøkelse om folks forventninger til privatøkonomien viser at folk i Skien er mye mer bekymret enn folk i nabobyen Porsgrunn.
Pexels Adriaan Greyling 754268 (1)

Normalisering i hyttemarkedet

Etter flere år med stor etterspørsel og ellevill prisvekst i hyttemarkedet, merker fjellmeglerne i Sørøst-Norge en nedgang i etterspørselen etter fjellhytter.
Pexels Life Of Pix 8092

Kompetansegap i Vestfold og Telemark

Mens arbeidsledigheten fortsetter å synke i landet, stiger den i Vestfold og Telemark. Til tross for dette sliter flere bransjer med å få tak i rett kompetanse.
Modum Fra Bak Vingen

Folks forventninger på Modumkonferansen

Folks forventninger ble presentert av SpareBank 1 Sørøst-Norge på årets Modumkonferanse. Mens godnyheten er at Modum fortsatt har fornøyde boligeiere har flere privatpersoner i kommunen lave forventninger til økonomien det kommende året.
Fiske Elva Hellefossen

Folks forventninger på Eikerkonferansen

Folks forventninger ble presentert av SpareBank 1 Sørøst-Norge på den første utgaven av Eikerkonferansen. Tross lave forventninger blant privatpersoner er utsiktene gode for næringslivet i Øvre Eiker.
Barn På Camping

Flere kommuner i distriktet helt i toppsjiktet i landet

Nylig ble kommunebarometeret for 2022 offentliggjort. Dette er en rangering av alle landets kommuner basert på hvordan de leverer innenfor 12 viktige sektorer. Tre av kommunene i Sørøst-Norge er inne på topp 10-listen.
Horten Vestfold Guide

Horten helt i toppen blant alle Norges kommuner

Nylig ble kommunebarometeret for 2022 offentliggjort. Her scorer Horten meget godt, og er nå rangert som landets femte beste kommune.
Pexels Pixabay 259950 (1)

Fremtidens boligpreferanser – ikke behov for eneboliger

«Har vi ikke bygget nok leiligheter snart?», åpner Jomar Lyngre Langeland fra Buskerudbyen med på frokostmøtet til Næringsforeningen i Drammensregionen.
Sorost Text Image Tønsberg Slottsfjellet 1

Sørøst-Norge opplever en økning i konkurser

Etter lave konkurstall under pandemien peker konkursstatistikken oppover i 2022. Spesielt Vestfold og Telemark ser røde tall.
DSC4441

Bærekraftbarometeret i Sørøst-Norge

Bærekraftsbarmometeret i Sørøst-Norge gir oss en oversikt over bedrifters holdninger og meninger om bærekraft, gjennom å kartlegge deres strategier, kompetanse, og framtidsutsikter rundt bærekraftig omstilling.
PERS6727

Næringslivet forventer god vekst

Forventningsundersøkelsen som er gjennomført blant bedrifter i Vestfold og Telemark og tidligere Buskerud fylke, viser at det er høy grad av investeringsvilje og investeringsevne i regionen. Konsernsjef Per Halvorsen i SpareBank 1 Sørøst-Norge ser lyst på fremtiden.
Jtr 9275 6 7 8 9 Tonemapped 2000Px

Hva er det med Sandefjord?

Hvorfor opplever kommunen en mye høyere grad av tillit fra sitt lokale næringsliv enn andre kommuner i regionen?
Louis Hansel 7D6ert38mf4 Unsplash

Masseflukt fra serveringsbransjen

Restaurantgjestene er tilbake for fullt. Men det er ikke kokkene og servitørene.
PERS7522

Hva gjør et område attraktivt?

En rekke faktorer påvirker et områdes attraktivitet. Det bør blant annet være en god balanse mellom næringsutvikling og bostedskvaliteter, sier Knut Vareide, seniorforsker i Telemarksforskning.
Untitled Design

Attraktive tvillingbyer

Entusiasmen øker i Grenland etter at Skien og Porsgrunn fikk statens pris for attraktive byer.
Adobestock 133753609

Kåret til landets beste kommune

I 2021 ble teknologibyen Kongsberg kåret til landets beste kommune i Kommunal Rapports Kommunebarometer.